FSC ska årligen pröva gift mot snytbaggen

21 september 2007 Skogsbruket som är certifierade enligt FSC har nu fyra månader på sig att hitta alternativ till giftbehandlingen av plantor mot snytbaggen.

Det låter mer dramtiskt än vad det är, för enligt den överenskommelse som ingåtts mellan representanterna för skogsbruket och miljörörelsen kommer man att bevilja undantag.

Arbetet med att utforma kriterier och procedurer samt fatta beslut om undantag ska vara avslutade den 1 januari 2008. Det här är resultatet av flera veckors förhandlingar efter sammanbrottet i våras.

För att lösa krisen mellan skogsbruket och miljörörelsen fick en medlare från den internationella delen av FSC föra parterna samman igen.

Med den nya överenskommelsen i Svenska FSC har reglerna kring kemikalieanvändning förtydligats och enighet nåtts kring en process hur dessa ska tolkas.

— Överenskommelsen är ett bra exempel på att FSC kan hantera svåra frågor och är ett forum för att nå samsyn mellan olika intressenter i skogsbruket, säger Mårten Larsson, ordförande i Svenska FSC.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Cecilia Ullman är Moelven Byggmoduls första hållbarhetschef
SkogenJobb