Frysta frön föryngrar skånsk lövskog

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Tidningen SKOGEN
Foto: Stiftelsen Skånska Landskap.
Samla bok- och ekollon, frys ned dem, låt dem gro och så dem i naturen.

Så ser metoden ut som används av Stiftelsen Skånska Landskap. I veckan såddes 50 kilo bok- och ekollon i Fulltofta strövområde för att få ny spirande bok- och ekskog.

Annons
Annons

Stiftelsen Skånska Landskap är mer än friluftsliv. Det är också skogsbruk och naturvård på cirka 10 000 hektar som stiftelsen förvaltar eller äger. Särskilt viktigt i arbetet är att gynna ädellövskog som bok, ek, ask, lind och lönn som är naturliga inslag i de skånska skogarna. I veckan som gick var det dags att påbörja sådden av ek och bok i Fulltofta strövområde, där gran avverkades för ett år sedan. 

– Alla bokar, stora som små, lärkar och smådungar av björk bevarades vid avverkningen. Nu i april skotades allt ris ihop så att det var så rent som möjligt på marken för att underlätta kommande åtgärder. På detta sättet ser man också alla fornminnen i markerna som man måste ta hänsyn till, säger Anders Rosell, som är skogs- och naturvårdsförvaltare,  i ett pressmeddelande från Stiftelsen Skånska Landskap.

Hur går man då tillväga vid själva sådden? Först görs alltid en markberedning genom att göra "fläckar", det vill säga krafsa bort humuslagret, för att få bar mineraljord.

– Därefter spred vi ut ek- och bokollon så jämnt vi kunde. Vi hade cirka 25 kilo ekollon och ungefär lika mycket bokollon. Bokollon har under vintern varit lagrade i en plantfrys och under de senaste tre månaderna stratifierats genom fukt- och kylbehandling medan ekollonen har förvarats i kallt, rinnande vatten för att bibehålla kvaliteten. Efter sådden myllade vi ned dem i jorden, eller egentligen täckte över, för att öka grobarheten och skydda ollonen från sol, uttorkning, fåglar och gnagare. Nu väntar vi på regnet, säger Anders Rosell som är något orolig över den torra maj som varit.

Metoden har enligt honom gett goda resultat under tidigare år, men det finns alltid vissa dilemman. 

– Lagringen är lite bökig och fröna är också mer väderberoende för groning än vad en färdig planta är. Samtidigt går det snabbt att så och man kan vid lyckad groning få upp många fler plantor, vilket ger större säkerhet gällande föryngringsresultatet och även bättre urval, vilket ger bättre kvalitet, förklarar Anders Rosell.

Som markägare finns en skyldighet att se till att skapa ny skog inom fem år i ett område som avverkats.

– Att föryngra ädellövskog, särskilt bok, på ett öppet hygge kan också vara vanskligt då sol och uttorkning samt även frost kan vara ett problem jämfört med att komma upp under en skyddande skärm av äldre träd. Därför är det viktigt att använda denna metod på objekt där det finns inblandat lövträd som kan ställas kvar som skydd, säger Anders Rosell.

Stiftelsen Skånska Landskap har i dag ett brett skogs- och naturvårdsarbete, som även består av bränning, slåtter, naturbete, plantering, röjning och avverkning för att omsorgsfullt vårda skog och mark med hänsyn till flora och fauna.

 

Publicerad:
 • Nu påbörjas rekordbygge i trä

  En av världens högsta träbyggnader börjar resas i Skellefteå. Det 80 meter höga kulturhuset byggs till stor del av gran från Västerbotten.
 • Annons
 • Ny film lär dig ungskogsröjning

  I en ny film kan du lära dig ungskogsröjning steg för steg.
 • Bengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivare

  Polarisera skogsbruket!

  Folk klagar över att världen polariseras. Men vi borde kanske ha mer av den varan. Åtminstone i skogen.
 • Annons
 • Virkesstudion på Skogsnolia

  Nu finns ett nytt avsnitt av Virkesstudion inspelat på Skogsnolia. Tidningen SKOGENS Bengt Ek medverkar och berättar om det bästa med skogsmässor.
 • Konjunkturavmattning med tillförsikt

  Med stormar och bakborreangrepp ökar avverkningarna  i Europa vilket ger en något mättad trävarumarknad med välfyllda lager, enligt en ny rapport som dock ser positiva förutsättningar framöver.
 • Annons