Fruktad bagge har fått fäste i Finland

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skalbaggen Asiatisk långhorning.
Kroppen på en vuxen asiatisk långhorning är 2,5 till 3,5 centimeter lång. Känselspröten är ­randiga och längre än kroppen.
Den fruktade skalbaggen asiatisk långhorning har påträffats i Finland. När ett träd angrips måste alla värdträd på mindre än hundra meters avstånd ­huggas ned.

Länge trodde man inte att den kunde få fäste i norra Europa. Att föröka sig, lägga larver som utvecklas till skalbaggar, tar nämligen betydligt längre tid i kallt klimat. Men det visade sig alltså vara fel.  2010 angreps exempelvis plantskolor i Holland. Och i höstas upptäckte man att skadeinsekten både överlevt och förökat sig i träd i ­närheten av Helsingfors i Finland. Där genomförs nu samma omfattande åtgärder som i Holland.
– Alla värdträd inom hundra meter från det angripna måste huggas ned. Man måste också kolla efter utgångshål på alla träd inom två kilometer. Det kanske låter som väldigt stora insatser, men sett till kostnaderna som blir om den får spridning är det värt det. Dessutom säger svensk lag att den måste utrotas, säger Johan Östberg på SLU som med stort intresse följt forskningen om skalbaggen.
I Nordamerika har spridningen av skalbaggen kostat enorma belopp, både genom uteblivna ­virkesintäker och åtgärder för att stoppa den. Den sprids genom växter som japanska lönnar och bonsai, oftast med Kina som exportör.

Annons
Annons

Allra vanligast är dock att den följer med i trä­emballage för stenmaterial.
– Stenen kommer från områden i Kina där man använder poppel för att tillverka emballaget. Poppeln är dessvärre omtyckt av skalbaggen, säger Johan Östberg.
Träemballage ska värmebehandlas så att ­eventuella insekter dör, men uppenbarligen ­händer det att misstag – eller slarv – förekommer. I Sverige har larver hittats i träemballage från Kina, men än så länge har den inte påträffats i svenska träd.

På svenska kallas skalbaggen kort och gott för långhorning, men den finns i två varianter. Asiatisk långhorning eller anoplophora chinensis lever i nedre delen av stammen och i rötterna på lövträdsplantor med en stamdiameter större än en centimeter. Anoplophora glabripennis  lever högre upp i stammar och trädkronor och kräver en större stamdiameter, minst fem centimeter. Båda har flera gånger spridits i Europa.  Chinensis har oftast kommit via växter, glabripennis kommer oftast med träemballage.
– Om man ska försöka gradera så är nog ­Anoplophora chinensis den värsta eftersom
den går på så otroligt många olika trädslag, säger Johan Östberg.

SKOGEN 2/2016

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
  • "Hög tid ta itu med missuppfattningar om skog och klimat”

    SKOGENdebatt. Det finns  många missuppfattningar om skogen och klimatet. En fristående tankesmedja för skog skulle kunna nå ut med vad som behöver göras, skriver Reidar Persson
  • Annons
  • Virkesstudion #57 – Uppdatering med Magnus Thor

    Viktiga skogsägardatum samt kunskap från en stor skogsentreprenör sprids i det här avsnittet av Virkesstudion.
  • Fler nöjda med reservatsbildande

    Fler markägare än tidigare är nöjda över att ha inrättat naturreservat på sina marker.
  • Annons
  • Filma ditt skogsjobb

    Kategorier: Skogen i Skolan, SKOGSJOBB
    En liten film om just din jobbvardag i skogen kanske kan väcka intresse för sektorn hos unga. Så resonerar Skogen i Skolan som efterlyser bidrag om alla typer av skogsjobb.
  • Tysklands virkesexport accelererar

    Såväl avverkningar som rundvirkesexport ökade dramatiskt i Tyskland under förra året, enligt en analys från Wood Resources International.
  • Annons