Frivilligt avsatt areal oförändrad

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Arealen frivilligt avsatt skogsmark, cirka 1,3 miljoner hektar, var oförändrad 2021 jämfört med året innan.

De frivilliga avsättningarna är jämnt fördelade i landet med 300 000 till 350 000 hektar vardera i de fyra landsdelarna norra Norrland, södra Norrland, Svealand och Götaland, enligt ett pressmeddelande från Skogsstyrelsen.

Annons
Annons

Enskilda markägare stod för frivilliga avsättningar på 530 000 hektar och övriga markägare för nästan 780 000 hektar. Till övriga markägare räknas privata bolag, offentliga markägare, trossamfund med flera.
Cirka 15 miljoner hektar är certifierade enligt FSC eller PEFC. Det är ungefär lika mycket som året innan.
Det innebär att 68 procent av all produktiv skogsmark utanför formellt skydd i landet är certifierad. I Sverige finns drygt 23, 5 miljoner hektar produktiv skogsmark.
Av den certifierade arealen skog äger enskilda markägare strax över 4,3 miljoner hektar medan den största delen, 10,7 miljoner hektar, ägs av övriga markägare.
 
En frivillig avsättning är enligt Skogsstyrelsens definition ett område som markägaren frivilligt och utan ekonomisk ersättning undantar från vanlig skogsproduktion. Den ska bestå av sammanhängande produktiv skogsmark. Den frivilliga avsättningen  ska rymma höga naturvärden, kulturmiljövärden eller områden med betydelse för rekreation och friluftsliv.
 
Publicerad:
 • KD: Vi vill förändra EU:s landsbygdspolitik

  SKOGENdebatt. Kristdemokraterna vill se ett skifte i hur EU bedriver politik inom en lång rad områden som påverkar svensk landsbygd. Skogsbruket är ett exempel, skriver Sara Skyttedal och Carl-Wiktor Svensson.
 • Annons
 • Viltskötsel i Skogspodden

  I avsnitt 93 träffar Skogspodden Sebastian Helgée som är ordförande i Vimmerby östra älg- och kronskötselområde. Det samtalas en massa om viltförvaltning i kombination med skogsskötsel.
 • Höstexkursion med hjärtefråga

  Föreningen Skogens Höstexkursion går till generalsekreterare Johan Larssons hemtrakter. Han berättar vad han tycker gör årets exkursion spännande.
 • Annons
 • Ökat virkesvärde åts upp av kostnader

  Det ökade virkesvärdet åts upp av ökade skogsbrukskostnader. Det visar Skogforsks skogsbruksindex för 2021.
 • Med ny teknik kommer nya gränser

  SKOGENdebatt. Föreningen Skogens generalsekreterare reflekterar över glädjande framgångsvågor av ny teknik. Och hur trist det kan vara att börja prata begränsningar. Men någon behöver ändå lyfta frågan: Hur många kolbottnar ska vi bevara?
 • Annons