Frivilliga avsättningar ökar

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Arealen frivilliga avsättningar ökar i skogsbruket. Det hör samman med att allt fler certifierar sin skog.

Den certifierade produktiva skogsmarksarealen var 14,8 miljoner hektar år 2018, en ökning med 3 procent sedan 2016. Samtidigt uppgick skogsägarnas frivilliga avsättningar till 1,2 miljoner hektar, vilket också är en ökning med 3 procent.

Annons
Annons

”När skogsägare certifierar sig enligt något av de två certifieringssystem som finns, förbinder man sig att frivilligt undanta skog från produktion till naturvårdsändamål, så kallad frivillig avsättning. Därför hänger statistiken ihop”, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

De certifierade skogsägarna bidrar med drygt 80 procent av arealen frivilligt avsatt skogsmark. Certifierade skogsägare avsätter 6,8 procent av den produktiva skogsmarken medan de som står utanför certifieringen avsätter 2,3 procent.

Det är första gången som Skogsstyrelsen presenterar statistiken som ska återkomma årligen.

”Från och med nu kommer statistiken med en regelbundenhet som gör att det blir lättare att följa upp hur mycket skog som avsätts frivilligt och hur vi ligger till med att nå en del av miljömålen i skogen”, säger Andreas Eriksson, utredare vid Skogsstyrelsen.

Fakta om frivilliga avsättningar:  Den totala areal som skogsägarna avsatt på frivillig väg uppgick till 1,2 miljoner hektar produktiv skogsmark under 2018 vilket motsvarar 5,1 procent av Sveriges produktiva skogsmark. Det är en ökning med 36 000 hektar jämfört med 2016. 

Enskilda markägare står för 38 procent och övriga markägare för 62 procent av den frivilligt avsatta arealen.

Största arealen och största andelen frivilliga avsättningar återfinns i Jämtlands län. Minst areal och andel finns i Gotlands län.

Fakta om certifiering: Den produktiva skogsmarksarealen certifierad enligt PEFC eller FSC uppgick 2018 till 14,8 miljoner hektar, en ökning med 391 000 hektar sedan 2016.

Hos enskilda skogsägare är 32 procent av den produktiva skogsmarksarealen certifierad, för övriga ägare är motsvarande andel 94 procent. Sammanslaget innebär det att 63 procent av den produktiva skogsmarksarealen är certifierad.

Största certifierade arealen finns i Västerbottens län och den största andelen av produktiv skogsmark som är certifierad i Östergötlands län. Även här finns den minsta arealen och andelen i Gotlands län.

Publicerad:
 • SKOGEN nummer 3 ute nu

  Kategorier: Tidningen SKOGEN
  SKOGEN har lämnat tryckeriet men det kan bli väntan i några dagar till innan nummer 3 dimper ner i din brevlåda. Vi räknar med att den når dig i slutet av denna vecka. Anledningen är transportförseningar i coronakrisens spår. Möjligen kan liknande problem uppstå i några kommande nummer. Vi beklagar!
 • Annons
 • Skogsägare nöjda med markberedning

  Kategorier: Markberedning, Skogforsk
  Inte så estetiskt tilltalande men en nödvändig åtgärd. De flesta privata markägare är nöjda med markberedningen, enligt en studie från Skogforsk.
 • Anna Schönström

  ”Norra skog missar en chans”

  JÄMSTÄLLDHET. Omstruktureringar ger chans till förnyelse, inte minst när det gäller jämställdhet. Den chansen har de samgående skogsägarföreningarna i norr missat, anser Anna Schönström på Nyks.
 • Annons
 • Regeringen jobbsatsar på skogen

  Kategorier: skogsjobb, Naturnära jobb
  Regeringen lägger 150 miljoner kronor på jobbskapande åtgärder inom skogs- och naturvård. Tanken är att lindra de ekonomiska effekterna av coronaviruset.
 • Skogsstyrelsen ser över sin hänsynsuppföljning

  Skogsstyrelsen är missnöjd med sin egen uppföljningsmetod för hur miljöhänsyn tas vid avverkningar. Under året ska en ny metod utvecklas.
 • Annons