Frivilliga avsättningar ökar

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Arealen frivilliga avsättningar ökar i skogsbruket. Det hör samman med att allt fler certifierar sin skog.

Den certifierade produktiva skogsmarksarealen var 14,8 miljoner hektar år 2018, en ökning med 3 procent sedan 2016. Samtidigt uppgick skogsägarnas frivilliga avsättningar till 1,2 miljoner hektar, vilket också är en ökning med 3 procent.

Annons
Annons

”När skogsägare certifierar sig enligt något av de två certifieringssystem som finns, förbinder man sig att frivilligt undanta skog från produktion till naturvårdsändamål, så kallad frivillig avsättning. Därför hänger statistiken ihop”, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

De certifierade skogsägarna bidrar med drygt 80 procent av arealen frivilligt avsatt skogsmark. Certifierade skogsägare avsätter 6,8 procent av den produktiva skogsmarken medan de som står utanför certifieringen avsätter 2,3 procent.

Det är första gången som Skogsstyrelsen presenterar statistiken som ska återkomma årligen.

”Från och med nu kommer statistiken med en regelbundenhet som gör att det blir lättare att följa upp hur mycket skog som avsätts frivilligt och hur vi ligger till med att nå en del av miljömålen i skogen”, säger Andreas Eriksson, utredare vid Skogsstyrelsen.

Fakta om frivilliga avsättningar:  Den totala areal som skogsägarna avsatt på frivillig väg uppgick till 1,2 miljoner hektar produktiv skogsmark under 2018 vilket motsvarar 5,1 procent av Sveriges produktiva skogsmark. Det är en ökning med 36 000 hektar jämfört med 2016. 

Enskilda markägare står för 38 procent och övriga markägare för 62 procent av den frivilligt avsatta arealen.

Största arealen och största andelen frivilliga avsättningar återfinns i Jämtlands län. Minst areal och andel finns i Gotlands län.

Fakta om certifiering: Den produktiva skogsmarksarealen certifierad enligt PEFC eller FSC uppgick 2018 till 14,8 miljoner hektar, en ökning med 391 000 hektar sedan 2016.

Hos enskilda skogsägare är 32 procent av den produktiva skogsmarksarealen certifierad, för övriga ägare är motsvarande andel 94 procent. Sammanslaget innebär det att 63 procent av den produktiva skogsmarksarealen är certifierad.

Största certifierade arealen finns i Västerbottens län och den största andelen av produktiv skogsmark som är certifierad i Östergötlands län. Även här finns den minsta arealen och andelen i Gotlands län.

Publicerad:
 • Monteringshall Rottne

  Rottne siktar på dubbel kapacitet

  Kategorier: teknik, skogsmaskiner, Rottne
  MASKINER. Rottne Industri satsar på att om sex år kunna tillverka 300 skogsmaskiner per år i sin fabrik i orten Rottne norr om Växjö.
 • Annons
 • Ringbarkad ek

  Utdragen död mångas bröd

  RINGBARKA. Död ved är ju bra för mångfalden, men en del död ved är ännu bättre än annan. Ringbarkade träd som torkar långsamt står längre innan de faller och gynnar många arter.
 • Jacob Edlund

  Matriser ska bort

  VIRKESMÄTNING. Metoden för uträkning av virkesvolymer via matris är inte tillräckligt bra. Nu ska matriserna bort, men det tar två år innan Biometrias nya regler blir ett krav på virkes­köparna.
 • Annons
 • Granbarkborreangripen skog

  Fyrdubblad premie och trixande

  Borre, brand och blåst ökar risken för skogs­skador – och vikten av bra försäkringsskydd. Möt skogs­ägarna som fick chockhöjd premie och bytte bolag, en annan som fick en faktura i stället för ersättning för stormskadorna samt ett försäkringsbolag som vill arbeta förebyggande.
 • Granvägg

  Goda granar och brunsås

  Kategorier: skogens mat, recept
  I temat Skogens mat kan du läsa om skoglig restaurangmat, maskinförarnas lunchlådor samt få en massa tips om goda granar och andra delikatesser.
 • Annons