Frivilliga avsättningar ökar

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Arealen frivilliga avsättningar ökar i skogsbruket. Det hör samman med att allt fler certifierar sin skog.

Den certifierade produktiva skogsmarksarealen var 14,8 miljoner hektar år 2018, en ökning med 3 procent sedan 2016. Samtidigt uppgick skogsägarnas frivilliga avsättningar till 1,2 miljoner hektar, vilket också är en ökning med 3 procent.

Annons
Annons

”När skogsägare certifierar sig enligt något av de två certifieringssystem som finns, förbinder man sig att frivilligt undanta skog från produktion till naturvårdsändamål, så kallad frivillig avsättning. Därför hänger statistiken ihop”, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

De certifierade skogsägarna bidrar med drygt 80 procent av arealen frivilligt avsatt skogsmark. Certifierade skogsägare avsätter 6,8 procent av den produktiva skogsmarken medan de som står utanför certifieringen avsätter 2,3 procent.

Det är första gången som Skogsstyrelsen presenterar statistiken som ska återkomma årligen.

”Från och med nu kommer statistiken med en regelbundenhet som gör att det blir lättare att följa upp hur mycket skog som avsätts frivilligt och hur vi ligger till med att nå en del av miljömålen i skogen”, säger Andreas Eriksson, utredare vid Skogsstyrelsen.

Fakta om frivilliga avsättningar:  Den totala areal som skogsägarna avsatt på frivillig väg uppgick till 1,2 miljoner hektar produktiv skogsmark under 2018 vilket motsvarar 5,1 procent av Sveriges produktiva skogsmark. Det är en ökning med 36 000 hektar jämfört med 2016. 

Enskilda markägare står för 38 procent och övriga markägare för 62 procent av den frivilligt avsatta arealen.

Största arealen och största andelen frivilliga avsättningar återfinns i Jämtlands län. Minst areal och andel finns i Gotlands län.

Fakta om certifiering: Den produktiva skogsmarksarealen certifierad enligt PEFC eller FSC uppgick 2018 till 14,8 miljoner hektar, en ökning med 391 000 hektar sedan 2016.

Hos enskilda skogsägare är 32 procent av den produktiva skogsmarksarealen certifierad, för övriga ägare är motsvarande andel 94 procent. Sammanslaget innebär det att 63 procent av den produktiva skogsmarksarealen är certifierad.

Största certifierade arealen finns i Västerbottens län och den största andelen av produktiv skogsmark som är certifierad i Östergötlands län. Även här finns den minsta arealen och andelen i Gotlands län.

Publicerad:
 • Stadsnära skog

  Nya skogsutbildningar i söder

  HÖGSKOLA. Två nya utbildningar med anknytning till skog startas i Alnarp och Växjö. Den ena är en påbyggnad för folk med olika utbildningar som leder till en master.
 • Annons
 • Rekordlast skeppas från Sverige

  Kategorier: Vida, virkesexport
  Den största virkeslast som någonsin lämnat Sverige går från Karlhamns hamn i dag.
 • Karl Hedin

  Karl Hedin drog fullt hus hos Ladvik

  SKOGSKVÄLL. Industrimannen och skogsägaren Karl Hedin ­lockade många åhörare när han berättade om sina er­farenheter av Myndighets­sverige på ett möte som Ladviks skogsbrukarklubb och Föreningen Skogen höll en novemberkväll.
 • Annons
 • Mellanskog tar plats i jämställdhetsakademi

  Fredrik Munter, vd för Mellanskog, har valts in som ledamot i de gröna näringarnas jämställdhetsakademi.
 • Nancy Falk

  Nancy ny på SKOGEN

  Tre frågor till Nancy Falk som tar över tidningen SKOGENs annonsförsäljning när Johnny Nattsjö är föräldraledig.
 • Annons