Frisk ask kartlagd

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Träd drabbat av askskottsjuka. Foto: LE Carlsson, SKOGENbild.
I snart 30 år har askskottsjukan dragit fram som en löpeld över Europas askbestånd. Men vissa individer står emot. Nu har forskare funnit genetiska skillnader mellan motståndskraftiga och känsliga träd.

En svamp från Asien, Hymenoscyphus fraxineus, förvandlades till en skadegörare när den nådde europeiska askbestånd, troligtvis via importerat växtmaterial.

Annons
Annons

Svampen gör knappast någon skada på asiatiska askar men på de europeiska träden blir förloppet ett annat. Här kan den närmast obehindrat växa via bladstjälkarna ner i skotten och döda barken. De sjuka träden får bruna fläckar på bladen, nekroser på unga skott, skador på barken och med tiden utglesade kronor. I de flesta fall dör träden men uppskattningsvis 30 procent klarar sig trots allt. Av de överlevande tycks knappt 5 procent vara mer eller mindre opåverkade medan övriga 25 procent har skador av mycket varierad omfattning.

Nu har forskare från SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och Uppsala universitet studerat hur genetiska förutsättningar särskiljer de överlevande träden. Detta genom att ”smitta” såväl resistenta som känsliga träd och låta sjukdomen utvecklas under tio månader. 

Och man har kunnat se skillnader. Det visar sig att träd med större resistens tycks ha sina försvarsmekanismer ständigt påslagna, medan känsligare individer aktiverade sitt försvar endast under angreppet.

”Vi gjorde flera intressanta observationer. När vi studerade vilka gener som är aktiverade i motståndskraftiga respektive känsliga träd, fann vi nästan tio gånger fler sådana gener i barken på friska grenar, än i barken intill skadan. Detta kan tolkas som att motståndskraften i resistenta askar delvis inte aktiveras av infektionen, utan beror på gener som är kontinuerligt mer aktiva i resistenta askar. Det kallas konstitutivt försvar, säger Michelle Cleary, en av studiens huvudförfattare, i ett pressmeddelande från SLU.

Kunskapen  är viktig för att kunna bedriva ett riktat förädlingsarbete mot motståndskraftiga askar.

Läs mer om studien här

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Virkesstudion #50 – Årskrönika

  Vad har hänt sen sist? Titta på avsnittet och lyssna på vad Per Hedberg och Carl Johan Moberg har att berätta om framtiden för Virkesstudion. 
 • Annons
 • ”Bra skogsbilvägar ökar konkurrenskraften”

  SKOGENdebatt. Biometria har ett uppdrag av köpare och säljare av virke att inventera skogsbilvägnätet i Götaland. Syftet är att komma åt en del av de stigande kostnader som sänker konkurrenskraften för svensk skog, skriver vd Peter Eklund i en replik.
 • Mera känslor i skogskonflikten

  Konflikter om skogen handlar allt mer om politik och kultur och mindre om tekniska frågor, visar en undersökning från Linnéuniversitetet.
 • Annons
 • Sågverk på högvarv ger höjda timmerpriser

  Stor efterfrågan på sågade trävaror gör att Södra höjer priserna på sågråvara.
 • Styr granbarkborren ditt skogsliv?

  Måste du anpassa skötseln i din skog efter barkborren? Har skogens ekonomi förändrats i grunden? Eller har de senaste åren varit undantag? Svara på månadens fråga!
 • Annons