Frihet under ansvar

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Principen "frihet under ansvar" fungerar rätt bra, tycker skribenten. Foto: Matts Bildström, SKOGEN-bild. (Bilden är en genrebild)
FÖRENINGEN SKOGEN KOMMENTERAR. Jag heter Per Hultengård och är skogsägare - som många av oss medlemmar i Föreningen Skogen. Det är ju det här med skogen som är kittet, det som förenar oss medlemmar - skogsägare, skogsmaskinsförare, virkesinköpare, jägare, naturengagerade, skogsbolag, jägmästare, entreprenörer, allmänhet och andra skogligt intresserade. Alla vi som bara älskar det här med skog!

Jag har under många år funderat mycket över avvägningen mellan det här med skogen som nationell resurser/tillgång och äganderätt. Och tycker att principen för den svenska skogspolitiken om ”Frihet under ansvar” är rätt bra.

Annons
Annons

De av oss som är skogsägare är måna om vår frihet. Vi är intuitivt misstänksamma mot pålagor och instruktioner från stat och myndigheter. Vi tycker att vi tar ansvar – och det tycker vi framför allt inte därför att staten och Skogsstyrelsen tycker att vi ska ta ansvar utan därför att vi likafullt envisas med att bruka och vårda och ta ansvar för vår skog – oavsett vad stat och myndigheter tycker och vare sig vi köpt den eller brukat den sedan generationer tillbaka.

Och där någonstans tycker jag att det är så befriande att höra Skogsstyrelsens GD Herman Sundqvist säga ”Att avverka skog är inget man ska skämmas för” - (senast i ATL nr 6/2017).

För att så är det; jag skäms minsann inte för att avverka skog, särskilt inte när den börjar bli överåldrig och jag vet att den framkallats genom god skogsskötsel. Men lika stolt är jag över att min virkesinköpare – tillsammans med kloka och omdömesgilla skogsmaskinförare - avverkar med naturvårdshänsyn, minimerar körskador och rättar till om det blev fel.  Och lika roligt tycker jag det är att se mitt hygge planteras. Och se det röjas – för att nu inte tala om när jag själv tar mig tid att gå ut i planteringsskogen med röjsågen och röja fram en stabil blandskog (inte bara gran) för kommande generationer och känna och se att – ja! – jag skapar en ny skog!  Det ger mig en oerhörd tillfredsställelse.

Föreningen Skogen bildades i slutet av 1800-talet. Den svenska skogen var då kal och överutnyttjad. Insikten om att denna resurs måste återuppbyggas – inte bara genom återbeskogning utan också fortsatt god skogsvård – var drivande för bildandet av Föreningen Skogen.

Jag har – i mitt arbete – haft förmånen att få vara med vid firandet av tidningen Katrineholms-Kurirens 100-års-jubiléum den 5 januari 2017 - det var samma dag (100 år tillbaka) som Katrineholm fick sina stadsprivilegier och därmed samma dag som en tidning enligt dåtida regler kunde ges ut där.

I ett ”provnummer” som gavs ut redan i december 1916 och som nu återutgetts 2017 hittar jag en insändare från signaturen ”P.J” med rubriken ”Akta skogen”

Insändarskribenten lämnar där kloka ord som:

”Skövla ej blint! Avverka i mån av tillväxten. Tag det fullvuxna och dugliga. Låt det unga och växande stå! Tag bort det, som ej vill uppåt, till fromma för det som vill svälla och ge landet rikedom, skönhet och glädje. Lämna fröträd när du avverkar. Sätt plantor och så frön. Tag inte ett enda träd utan att skapa möjlighet för ett annat och resligare."

Signaturen ”P.J” fortsätter med en uppmaning om att ”Samlen er alle i socknen i en skogsvårdsförening” och rundar av med allvarsorden: ”Utan skog intet lantbruk, utan skog ett land icke beboeligt. Utan natursinne, andlig död”.

Kanske tog signaturen ”P.J” i lite där på slutet, men något av det som skrevs var väl det som sammanfattar all tanke bakom bildandet av Föreningen Skogen (om än några decennier tidigare) och vad det egentligen handlade om. Och det gäller för oss alla än i dag! Skogsägande och frihet - under ansvar!

Låt oss fortsätta att ta det ansvaret – alla vi som håller på med skog!

Per Hultengård, Styrelseledamot Föreningen Skogen

 

 

 

 

 

 

 

Publicerad:
 • "Hög tid ta itu med missuppfattningar om skog och klimat”

  SKOGENdebatt. Det finns  många missuppfattningar om skogen och klimatet. En fristående tankesmedja för skog skulle kunna nå ut med vad som behöver göras, skriver Reidar Persson
 • Annons
 • Virkesstudion #57 – Uppdatering med Magnus Thor

  Viktiga skogsägardatum samt kunskap från en stor skogsentreprenör sprids i det här avsnittet av Virkesstudion.
 • Fler nöjda med reservatsbildande

  Fler markägare än tidigare är nöjda över att ha inrättat naturreservat på sina marker.
 • Annons
 • Filma ditt skogsjobb

  Kategorier: Skogen i Skolan, SKOGSJOBB
  En liten film om just din jobbvardag i skogen kanske kan väcka intresse för sektorn hos unga. Så resonerar Skogen i Skolan som efterlyser bidrag om alla typer av skogsjobb.
 • Tysklands virkesexport accelererar

  Såväl avverkningar som rundvirkesexport ökade dramatiskt i Tyskland under förra året, enligt en analys från Wood Resources International.
 • Annons