Friad från mutanklagelser

12 juni 2008 Högsta Domstolen friar Jämtlands tidigare landshövding och skogsutredaren Maggi Mikaelsson från anklagelserna om mutbrott i samband med att hon jagat älg hos SCA. SCA-direktören Kenneth Eriksson frias därmed också från anklagelserna om bestickning.

Båda har förut fällts i tingsrätten och friats i hovrätten. HD menar att det är legitimt att en landshövding i Jämtland deltar i älgjakten. För en landshövding är det också naturligt med mer representation än för andra statliga chefer.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb