Friad från mutanklagelser

12 juni 2008 Högsta Domstolen friar Jämtlands tidigare landshövding och skogsutredaren Maggi Mikaelsson från anklagelserna om mutbrott i samband med att hon jagat älg hos SCA. SCA-direktören Kenneth Eriksson frias därmed också från anklagelserna om bestickning.

Båda har förut fällts i tingsrätten och friats i hovrätten. HD menar att det är legitimt att en landshövding i Jämtland deltar i älgjakten. För en landshövding är det också naturligt med mer representation än för andra statliga chefer.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Cecilia Ullman är Moelven Byggmoduls första hållbarhetschef
SkogenJobb