Kurs för riksdagsfolk: 

Från fotosyntes till planka  

26 februari Nu ska våra folkvalda lära sig mer om skog. Föreningen Skogen ordnar tillsammans med Sveriges Jordägareförbund lektioner där ledamöterna får lära sig det mesta från planta till planka.

Från fotosyntes till planka  
Nathalie Häggström ska lära politiker om skog. Foto: Karin Lepikko.

Det är en ambitiös satsning. Vid sex tillfällen á tre timmar ska ett späckat kursinnehåll genomföras. Ord och begrepp, historik, industrins roll, lagstiftning, biologisk mångfald och olika skogsbruksformer är bara en bråkdel.  

Johan Larsson, Föreningen Skogens generalsekreterare, berättar hur man tänkt kring val av ämnen: 

– Vi ville ge en överflygning av det svenska skogsbruket, men också visa möjligheter och utmaningar som både skogsägare och skogsbolag har, säger han. 

Ett önskemål har framförts av riksdagsledamöterna inför kursstarten. 

– De ville lära sig att fälla träd, så vi har tagit med teori, praktiska övningar och faktiskt en uppkörning för motorsågskörkort. 

Johan säger att Föreningen Skogen haft glädje av att samarbeta med Svenska Jordägareförbundet, en intresseorganisation för landets största privata markägare. 

– Även om vi jobbar lite olika har vi det gemensamma målet att politiska beslut ska tas på vetenskapliga grunder och med en gedigen konsekvensanalys, säger han och tillägger:  

– För att kunna ställa de rätta frågorna behöver man grundkunskaper. Det hoppas vi att vi ska kunna ge. Jag tror också att bättre kunskaper ger ett större intresse för skogsbruket. Det är lika viktigt det, säger han. 

Kursperioden startar i februari och pågår till slutet av maj. 

En av dem som undervisar är Nathalie Häggström, skogsmästare och anställd på Skogen i Skolan där hon bland annat driver ett jämställdhetsprojekt. Ett par av ämnesområdena hon ska hålla i är trädslagsegenskaper och historia. 

– Det känns jättekul! Historia är något av ett favoritämne. Att gå tillbaks i tiden, exempelvis till skogsvårdslagen 1903, ger en förståelse för varför dagens skogar ser ut som de gör, säger hon. 

 Nathalie har tidigare jobbat som lärare, en erfarenhet som kommer väl till pass. 

– Det känns bra att vara van vid att stå inför en grupp och prata. Det är viktigt att det här landar rätt. Att beslut ska baseras på kunskap och fakta och inte på känslor är något som jag verkligen vill trycka på, säger hon. 

UR SKOGEN 2/2024

Fotnot Skogen i Skolan är ett landsomfattande samarbete mellan skola och olika aktörer i och kring skogssektorn med syftet att öka skolelevers kunskap om skog. Verksamheten ger lärare verktyg att bedriva utomhusundervisning och har tillsammans med skogsägare skapat runt tusen skolskogar, där skolklasser kan undervisas utomhus i princip i alla ämnen. Verksamheten samordnas av ett rikskansli som drivs av Föreningen Skogen. 

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb