Från boom till minskning av skyddad skog

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Naturvårdsavtal tecknas även för att skydda skogar med höga rekreationsvärden.
Tack vare en väl tilltagen budget skyddade Skogsstyrelsen ovanligt stora arealer 2018. För  2019 finns betydligt mindre pengar att ersätta skogsägare med. Följden blir att mindre skog skyddas.

Skyddsformerna biotopskydd och naturvårdsavtal, som hanteras av Skogsstyrelsen,  ökade kraftigt under fjolåret. 318 miljoner kronor betalades ut i ersättning till skogsägarna. 

Annons
Annons

– Vi fick en betydligt högre budget 2018 än tidigare år för att kunna ersätta markägare när skogen ges ett formellt skydd och vi har också kunnat leverera. Vi kommer inte kunna skydda lika stora arealerunder 2019 eftersom pengarna vi fått är en tredjedel av förra årets budget, säger Johan Åberg, Enheten för områdesskydd och ekonomiska stöd vid Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

1 864 hektar produktiv skogsmark fick biotopskydd, vilket är 51 procent mer än vad som skyddades året innan. Besluten omfattar 304 nya områden. Biotopskydd är ett lagstadgat sätt att skydda mindre områden med stor betydelse för växt- och djurarter.

Under 2018 tecknades också 120 nya naturvårdsavtal av Skogsstyrelsen motsvarande 1 012 hektar produktiv skogsmark. Det är 22 procent mer än vad som tecknades under 2017. Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal mellan en markägare och Skogsstyrelsen, länsstyrelsen eller en kommun.

För de nya objekten 2018 var ersättningen 318 miljoner kronor varav 288 miljoner för biotopskydd och 30 miljoner för naturvårdsavtal. Fram till och med 2018 har den totala ersättningen varit 2 828 miljoner kronor för de två skyddsformerna.

Efter besluten 2018 finns nu totalt 29 507 hektar produktiv skogsmark i områden med biotopskydd och 33 868 hektar i områden med naturvårdsavtal.

Det är framförallt äldre naturskogsartade skogar som är skyddade, både när det gäller biotopskydd som naturvårdsavtal. Även under 2018 var det främst denna biotoptyp som skyddades.

Under 2018 har sex naturvårdsavtal tecknats där syftet är att skydda och bevara skogar med höga sociala värden. Det innebär att det 2018 fanns 14 sådana avtal på totalt 80,8 hektar produktiv skogsmark.

Den kompletterande metoden, där markägare anmäler intresse om formellt skydd, har införts i hela landet och används nu av samtliga länsstyrelser och Skogsstyrelsens distrikt. Skogsstyrelsen har bildat betydligt fler formella skydd under 2018 för områden där markägaren lämnat in en intresseanmälan, jämfört med närmast föregående år. Det visar preliminära uppgifter för 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerad:
 • Snart syns skogsbruket i storstäderna

  Med humor och sportreferenser vill kampanjen Skogslandslaget nå ut med kunskap om familjeskogsbruket till storstadsbor.
 • Annons
 • Forskare utvecklar fjärrstyrd markberedare

  En fjärrstyrd markberedare ska utvecklas av Skogforsk. Det finns flera anledningar till att man valt just en markberedningsmaskin.
 • Plockhuggare får skogspris

  Skogsägare Jan Bertilsson ställde om till hyggesfritt och anordnar kurser i ämnet. För det får han Naturskyddsföreningens skogspris.
 • Annons
 • Frivilligt avsatt areal oförändrad

  Arealen frivilligt avsatt skogsmark, cirka 1,3 miljoner hektar, var oförändrad 2021 jämfört med året innan.
 • Smittat frö kan förklara diplodia

  Skadliga svampar kan åka snålskjuts på frön och leva latent i värdväxter länge innan skador uppstår. Det kan vara förklaringen till utbrotten av tallsvampen diplodia på senare år, tror forskare vid SLU. Kunskapen ger hopp om metoder som kan stoppa skadegörare tidigt.
 • Annons