Framtiden på Skogsnäringsveckan

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Smutsiga och slitna skogshuggare. Med yxa i hand och barnarbetare vid sin sida sliter de ut sig i Distrikt 7 för att försörja överklassen, huvudstaden, med råvara och energi. Är succéböckerna och filmerna om ”The Hunger Games” bara en fantasifull framtidsdystopi?

Bengt EkDu som kommer på Skogsnäringsveckan nu i april och lyssnar på Per Schlingmann kommer att bli påmind om att visionen kanske inte är så fantasifull. Schlingmann pekar på den galopperande globala utvecklingen. Vi går rakt in i en värld där ”alla” vill bo i städer, helst stora trånga städer. ”Staden är det nya svarta.” Det är där inte bara människorna i allmänhet flockas utan särskilt kvinnorna, liksom kunskapen, innovationskraften och oproportionerligt mycket makt. Och takten ökar, ju större massa desto starkare gravitation. Snart kan vi glömma nationerna, jorden befolkas och drivs av 600 storstäder.

Annons
Annons

Och mellan städerna? Distrikt 7 och de andra distrikten får man anta. Som levererar mat, kläder, metall, byggmaterial och energi.
 
Men på Skogsnäringsveckan kommer vi framför allt uppehålla oss vid ett annat scenario. Ett som aldrig kommer att bli någon bra film med Jennifer Lawrence och Donald Sutherland men för arbetarna i distrikten vore det ett paradis. Nu lanseras på allvar visionen för svensk skogsnäring: Skogen som drivkraft i bioekonomin, ett samhälle där ekonomin bygger på vad naturen ger, uthålligt. Med rätt utveckling kan skogsnäringen bli en hörnpelare i det goda samhällsbyggandet och vara dominerande källa till byggmaterial, drivmedel och mycket annat som i dag driver fossilekonomin.
Det kräver politiska satsningar på hela landet. Och lika stora satsningar från näringslivet på nästa generations industrier. I skogen kräver det samma saker som får städerna att sjuda: Kunskap, entreprenörskap och   att alla blir en del av den nya värld som växer fram. Det räcker inte att markbereda, sätta gran och vänta. 
 
I det här numret av SKOGEN lyfter vi, som alltid, fram folk som tar stora eller små steg framåt: Hur vi gör skogen till en bättre miljö att bo i. Hur vi tar fram råvara till moderna och trendiga träprodukter. Hur vi använder det senaste kunnandet i skogsskötseln.
På Skogsnäringsveckan lyfter vi fram framtiden. Om skogsbruket hänger med i utvecklingen kan landsbygden bli det viktigaste 
inslaget i den urbana framtiden.
 
SKOGEN 3/2015
 
Publicerad:
Bild för Bengt Ek
Bengt Ek
Chefredaktör och generalsekreterare
 • ”Beklagligt att neka skyddsjakt på älg”

  Länsstyrelsen i Västerbotten avslår Sveaskogs ansökan om skyddsavskjutning på älg i Lycksele kommun. ”Vi beklagar deras bristande förståelse för skadesituationen i ungskogen”, kommenterar Sveaskog.
 • Annons
 • Anders Dahlén

  Ladda med förnuft

  Kategorier: teknik, Batteri
  VARNING. Har du tänkt köpa ett batteridrivet redskap? Köp en brandvarnare samtidigt! Batterier på laddning är numera en av de vanligaste brandorsakerna.
 • Södra startar sin biometanolfabrik

  Kategorier: Södra, biometanol
  Södra gör nu första leveransen från sin fabrik, världens enda, för kommersiellt tillverkning av biometanol. Råvaran kommer från skogen.
 • Annons
 • granbarkborrebekämpning

  "Högstubbar ökar inte risken för granbarkborre”

  Kategorier: debatt, Lennart Svensson
  SKOGENdebatt. Nej Björn Särnmark, ett förbud mot högstubbar av gran gör inte att vi kommer tillrätta med barkborreangreppen, skriver Lennart Svensson, Skogsstyrelsen, i en replik.
 • Grangallrat

  Här gallras mot gnaget

  VILTSKADOR. I ett småländsk granbestånd pågår just nu ett experiment. Här gallras bara längs med varannan stickväg för att man ska kunna se om omfattningen av kronhjortens skador påverkas. 
 • Annons