Föryngringarna har blivit sämre

8 mars 2007 Resultaten från Skogsstyrelsens senaste uppföljning av föryngringskvaliteten är ett trendbrott.

Föryngringarna har blivit sämre

Sedan 1999 har andelen godkända föryngringar ökat stadigt. Från 74 procent för åren 1999-2001 till 84 procent åren 2003-2005. Åren 2004-2006 sjönk andelen till 83 procent. Resultatet bygger på föryngringar efter avverkningar utförda åren 1996-2000.

Hur framtiden ser ut står skrivet i stjärnorna. Skogsstyrelsen har relativt gott hopp om att nå sitt mål med 87 procent godkända föryngringar år 2010. Att produktionsfrågorna har kommit i fokus igen och andelen markberedning stadigt ökar talar för att det är möjligt. Samtidigt skedde ett trendbrott under 2006 när intresset för naturlig föryngring ökade igen efter flera års nedgång. Risken att misslyckas är större vid självföryngring än vid plantering. Bra markberedning och rätt ståndort är ett måste för ett lyckat resultat.

Läs mer i Skogsstyrelsens statistik »

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Cecilia Ullman är Moelven Byggmoduls första hållbarhetschef
SkogenJobb