Föryngringar får högt betyg

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Arkivbild.
91 procent av arealen som avverkas har godkänd återväxt, enligt Skogsstyrelsens inventeringar.

I fjol var arealen godkända föryngringar den högsta på 20 år och i år är siffran lika hög.

Annons
Annons

Bäst resultat uppvisar norra Norrland med 93 procent godkänd areal följt av Svealand och Götaland på 92 procent. Södra Norrland ligger kvar på 86 procent godkänd areal.  

Av ägarkategorierna utmärker sig  ”övriga ägare” med bäst resultat men skillnaden jämfört med  ”enskilda skogsägare” minskar och i år var den endast en procent.

Bäst lyckas föryngring genom plantering med en godkänd areal på 92 procent. Siffran för sådd är 87 procent och för naturlig föryngring 84 procent. På mark där åtgärd saknas var 55 procent godkänd.

”Plantering är den absolut vanligaste föryngringsmetoden i Sverige. Från att ha legat kring 60 procent under början av 2000-talet har planteringsandelen ökat till 84 procent i de två senaste årens skattningar. Andelen naturlig föryngring har gått i motsatt riktning och är nu nere på rekordlåga 10 procent av föryngringsarealen. Samma nivå återspeglas i samtliga fyra landsdelar” skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Myndighetens inventeringar visar också att markberedning ökar på planterad mark och nu når 92 procent. På naturligt föryngrad mark, däremot, markbereds endast 60 procent.

Ungefär lika många tall- som granplantor sätts i jorden. Antalet huvudplantor per hektar är i snitt  2 469. 

Skogsstyrelsens inventeringar görs som en följd av skogsvårdslagen som kräver att avverkning följs av föryngring med godkänd återväxt.

Publicerad:
 • Färre återväxtkontroller i år

  Skogsstyrelsen meddelar att de som följd av minskad budget kommer att utföra färre kontroller av såväl skogsåterväxt som biotopskydd.
 • Annons
 • Holmen investerar i byggträ

  Holmen investerar i sina sågverk för att öka såväl volymer som förädling av byggprodukter.
 • Skogspodden möter Göran Örlander

  I  avsnitt 95 samtalar Skogspodden med Göran Örlander om bland annat askåterföring och gödsling. 
 • Annons
 • Matrisfub ges extra tid

  Biometria kan ge dispens för fortsatt användning av så kallad matrisfub fram till i sommar. Dispensen gäller sågverk som är på väg, men inte hunnit slutföra, bytet av mätmetod.
 • Fortsatt få nya områdesskydd

  Bildandet av formellt skyddade skogar var fortsatt rekordlågt under förra året, enligt Skogsstyrelsen.
 • Annons