Fortsatt uppåt för skogspriser i söder

29 augusti 2019 Priserna på skogsmark är fortsatt rekordhöga i södra Sverige. Men i resten av landet viker de, enligt LRF Konsults statistik för första halvåret.

Fortsatt uppåt för skogspriser i söder

Riksgenomsnittet för skogsmark är 443 kronor per skogskubikmeter. Trots en marginell uppgång ( 0,4 procent) är det rekordhögt. Åtminstone sedan fastighetsmäklaren LRF Konsult började föra  statistik 1995.

Marknaden för skogsfastigheter i södra Sverige beskrivs dock som fortsatt glödhet. Genomsnittspriset har stigit hela 7,5 procent till rekordhöga 707 kronor per skogskubikmeter.

Stormar, torka, omfattande barkborreangrepp och lägre virkespriser har ännu inte bromsat  de stigande skogsmarkspriserna i södra Sverige.

Men Markus Helin, chefsmäklare på LRF Konsult.uppmanar skogsköpare till försiktighet.

”Detta med tanke på senaste tidens konjunkturutveckling och prisuppgång på skogsfastigheter. Det är alltid viktigt att undersöka fastigheten samt säkerställa att det finns ett säkerhetsutrymme i kalkylen”, säger han i ett pressmeddelande från LRF Konsult.

Jämfört med 2018 har priset på skogsmark ytterligare sjunkit något i norra Sverige. Statistiken visar att genomsnittspriset är 265 kronor per skogskubikmeter vilket motsvarar en prisnedgång på 2,4 procent.

”Det är framförallt norra Norrlands inland som bidrar till att genomsnittspriset för hela norra Sverige har gått ner. Kikar vi djupare i statistiken ser vi att skogsmark närmare kusten har stigit något i pris”, säger Markus Helin. 

I mellersta Sverige har priset för skogsmark de senaste åren inte följt någon tydlig trend. Efter en tydlig prisuppgång 2018 har priset under första halvåret 2019 återigen gått ner. Efter halvårsskiftet är genomsnittspriset 435 kronor per skogskubikmeter, en nedgång med 5,4 procent.

LRF Konsults bedömning är att efterfrågan på skogsmark kommer vara fortsatt stor under resten av året med bibehållen prisbild.  Men  enskilda fastigheter kan avvika mer från medelvärden än tidigare.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb