Fortsatt uppsving för energived

7 juni Stigande virkespriser i hela landet med särskilt uppsving för energiveden när värmeverken bygger lager inför vintern. Så beskriver Danske Bank virkesmarknaden just nu.

Fortsatt uppsving för energived
Johan Freij, senior skogsexpert. Foto: Danske Bank.

I exempelvis Mellansverige har massavedspriserna fördubblats på ett år. Om det skriver Danske Bank i sitt senaste nyhetsbrev Skog & ekonomi.

Andra orsaker till prishöjningarna som nämns, utöver värmeverkens behov av energived, är stora insektsskador i Kanada och Centraleuropa. Även Ukrainakriget spelar in eftersom importen från Ryssland helt uteblir.  

Från sågverkens håll rapporteras om att optimismen försvann med minskade byggstarter. Befintliga byggstarter slutförs men orderingången är dyster.

Samtidigt sjunker priserna på trävaror i bygghandeln.

– Vad däremot många konsumenter inte har insett är att i dag är trävarorna betydligt billigare i bygghandeln än under pandemin. Det är kanske läge för hemmasnickaren att ta fram skruvdragaren igen, säger Johan Freij, senior skogsexpert på Danske Bank.
 

 – Det måste erkännas att vi hade fel. Vi kunde inte i våra vildaste fantasier tro att timmerpriserna skulle gå upp över hela landet när trävarorna fallit som en sten och sågverken visar röda siffror. Att massaveden skulle öka något, det låg visserligen i korten, men vårens dramatiska prisuppgångar var inte med i vår huvudprognos. Det som hänt det senaste året låg i tioårsprognosen, fortsätter han.

Han tipsar också skogsägare i hela landet om att det är bra läge att avverka framför allt massa- och energived. Röj och rensa åkerkanter tillsammans med grannen och sälj energiveden, råder han. Bra läge att gallra är det också. Just nu är det bättre att prioritera gran före tall, anser han. 

Men ska du göra en större avverkning: se till att jämföra vad olika virkesköpare betalar. Prisspridningen mellan olika aktörer är stor, uppger Johan Freij.

När det gäller skogsmarkspriserna så har de stått emot räntehöjningen och ligger kvar på rekordnivåer ute i landet. Men på börsen värderas  skogen till betydligt lägre nivåer, enligt Danske Bank.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Cecilia Ullman är Moelven Byggmoduls första hållbarhetschef
SkogenJobb