Fortsatt stigande virkespriser

24 oktober Leveransvirkespriserna ökade för timmer och massaved under tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet 2023. 

Fortsatt stigande virkespriser
Foto: Thomas Adolfsén, SKOGENbild - Azote Library.

Priset på sågtimmer ökade med knappt åtta procent och massaved med knappt sex procent, enligt ett pressmeddelande från Skogsstyrelsen.

Mest ökade sågtimmerpriset i Svealand, med elva procent, följt av Götaland med sju procent. Även i norra Norrland ökade sågtimmerpriset med en knapp procent medan det i södra Norrland minskade med lika mycket.

Störst var prisökningarna i Svealand och Götaland med sex procent. Massavedspriserna i södra Norrland ökade med två procent och massavedspriserna i norra Norrland var oförändrade.  

Även när jämförelsen görs mot tredje kvartalet 2022 syns ökande virkespriser. Sågtimmerpriset ökade i genomsnitt med drygt 14 procent. Regionalt syns ökning med 16 procent i Svealand, 14 procent i Götaland samt med fyra och åtta procent i södra respektive norra Norrland.

Massavedspriset för landet ökade med 37 procent vid jämförelse med tredje kvartalet 2022. Ökningen var störst i Svealand med drygt 46 procent, därefter södra och norra Norrland med knappt 39 respektive 36 procents uppgång. I Götaland ökade massavedspriserna med drygt 30 procent.

Leveransvirke är ett leveranssätt som innebär att skogsägaren själv, med hjälp av anställda eller entreprenörer, levererar virket till bilväg. Leveransvirke utgör mindre än tio procent av totala virkesförsäljningen.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin
Södra
SkogsJobb