Fortsatt stabilt på virkesmarknaden

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Virkesprisindikatorn fortsatte uppåt i februari, det stärker trenden om en stabilisering på virkesmarknaden. Än så länge syns inga effekter av coronaviruset, enligt Virkesbörsen.


Flera av de underliggande indikatorerna fortsatte att förbättras under februari. Undantaget var exportprisindex som sjönk dels för papper och massa, dels för trävaror jämfört med föregående månad. Utöver detta så försvagades sentimentet inom byggsektorn.

Annons
Annons

Här syns ännu inga effekter av coronaviruset.
Men i USA nämner inköpscheferna att coronaviruset påverkar de globala leveranskedjorna negativt med försämrat inköpsindex som följd. En annan faktor som bidrar till osäkerheterna i omvärlden är det kommande amerikanska presidentvalet.

”Virkesprisindikatorn har förbättrats succesivt sedan oktober 2019. Effekterna av coronaviruset har vi fortfarande framför oss, med stora osäkerheter i omvärlden vilket har avspeglat sig i några av indikatorerna under februari månad”, skriver Virkesbörsen i sin marknadskommentar.

Virkesprisindikatorn steg till 100,77 från 100,71 i januari.Fakta: Virkesprisindikatorn ger en tidigt indikation över virkesprisets riktning, enligt Virkesbörsen som gör uträkningen. Virkespridindikatorn kommer den första veckan i varje månad. Den beräknas genom att summera procentuella förändringar hos flera index  jämfört med föregående månad och addera värdet av Virkesprisindikatorn den föregående månaden. Uppgifter som tas med är bland annat  oljepriset, exportprisindex för papper och massa respektive trävaror i Sverige, nybyggnation av villor i USA, inköpschefsindex i USA och Sverige, barometerindikator för bygg, sågverk samt massa- och pappersindustri samt ekonomiska sentiment i EU.

Publicerad:
 • Timbersports startar säsongen igen

  Kategorier: Stihl Timbersports
  Timbersports, där man tävlar i olika grenar av skogshuggning, har beslutat att återuppta aktiviteterna som stoppats av pandemin. Säsongen startar den 10 augusti.
 • Annons
 • Insamling ska skydda skog genom uppköp

  Miljöpartistiska riksdagsledamoten Rebecka Le Moine har startat en insamling för att köpa upp skog med syfte att skydda den från brukande. 
 • Bra vårförsäljning i bygghandeln

  Det blev ett lysande andra kvartal för byggmaterialhandeln som har sin viktigaste försäljningsperiod under vår och försommar.
 • Annons
 • Många ekorrar sjuka av parasit

  Kategorier: ekorre, Cryptosporidier
  Mer än var tredje ekorre kan vara smittad av parasiten Cryptosporidier, visar ny forskning. Smittan kan orsaka kraftiga diarréer även hos människor.
 • Virkespriserna sjönk i juli

  Priserna på massaved och sågtimmer sjönk i södra och mellersta Sverige i juli, visar Virkesbörsens sammanställning. 
 • Annons