Fortsatt satsning på planteringsmaskin

18 mars 22 friska miljoner gör att satsningen Autoplant lever vidare. Målet är att ta fram en fungerande prototyp inom två år.

Fortsatt satsning på planteringsmaskin
Foto: Björn Edlund

Samverkansprojektet Autoplant går vidare i utvecklingen av ett system för skonsam, autonom markberedning och plantering. Över 22 miljoner kronor satsas på en prototyp för kommersialisering. Prototypen ska kunna användas på olika typer av basmaskiner.

Det här är det tredje steget i en satsning som inleddes redan 2019. Steg två är precis avslutat och nu går man in i den tredje fasen med finansiering fram till februari 2026.

– Vårt mål är att ta fram ett autonomt system för markberedning och plantering med hög precision, låg miljöpåverkan och god arbetsmiljö, säger projektledaren Linnea Hansson från Skogforsk i ett pressmeddelande.

Exempel på utmaningar som återstår att lösa är att få sensorsystemen mer robusta för att klara av vibrationer och svåra väderförhållanden, upptäcka hinder under mark, samt interaktion mellan operatör och självkörande maskiner som levererar plantor.

– Nu kommer vi att fördjupa samverkan mellan parterna ytterligare i det starka konsortiet av forskare, tillverkare och brukare som ingår i Autoplant. Det inkluderar hela kedjan från plantskola till ungskog, vilket behövs för att lösa de komplexa utmaningarna i projektet, säger Linnea Hansson.

I projektet deltar Skogforsk, KTH, LTU, Bracke Forest, Skogstekniska klustret, SCA, Södra, Holmen, Sveaskog och StoraEnso. Budgeten uppgår till 22 miljoner kronor, varav Vinnova bidrar med 40 procent.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb