”Fortsatt risk för prissänkningar”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Sannolikheten för ytterligare prissänkningar på virke har ökat något under oktober, enligt Virkesbörsens prisindikator.

Virkesprisindikatorn har visat en nedåtgående trend sedan sommaren 2018. Under oktober månad sjönk den till till 100,31 jämfört med september som landade på 100,35.

Annons
Annons

”Den nedåtgående trenden gör att skogsägare som planerar att gallra eller avverka i närtid gör klokast i att säkra prisnivåerna så snart som möjligt medan skogsägare som inte har lika bråttom skulle kunna avvakta den vidare utvecklingen”, skriver Virkesbörsens vd Adam Aljaraidah i en analys.

När det gäller den ekonomiska aktiviteten i stort så är den lägre än för bara något år sedan. 

”Oron för den stundande lågkonjunkturen växer sig allt starkare och allt fler signaler i omvärlden tyder på en bred försvagning av den ekonomiska tillväxten.  Dessutom adderar ett antal pågående politiska processer som exempelvis Brexit till den ökande osäkerheten kring utvecklingen”, fortsätter han.

Vidare har svensk BNP krympt under årets andra kvartal jämfört med det första.

Att såväl den amerikanska centralbanken som den  europeiska centralbanken har sänkt sina viktigaste styrräntor indikerar även ekonomisk svaghet, enligt Virkesbörsen.

Även trenden med en svagare krona jämfört med dollar, euro och pund fortsätter.

Fakta: Virkesprisindikatorn bör inte läsas som en indikator över virkesprisers absoluta nivå utan ger en tidigt indikation över virkesprisets riktning, enligt Virkesbörsen som gör uträkningen. Virkespridindikatorn kommer den första veckan i varje månad. Den beräknas genom att summera samtliga underliggande index procentuella förändring jämfört med föregående månad och addera värdet av Virkesprisindikatorn den föregående månaden. Uppgifter som tas med: oljepriset, exportprisindex för papper och massa respektive trävaror i Sverige, nybyggnation av villor i USA, inköpschefsindex i USA och Sverige, barometerindikator för bygg, sågverk samt massa- och pappersindustri från Konjunkturinstitutet, sentiment index från EU.

Publicerad:
 • ”Barkborrens framfart inte reservatens fel”

  DEBATT. Det är olyckligt att barkborrens framfart skylls på naturreservaten. 97 procent av skogen där barkborrarna trivs ligger utanför reservaten, skriver Göran Rune, Skogsstyrelsen, och Claes Svedlindh, Naturvårdsverket.
 • Annons
 • Virkesstudion #21 - Kompetensförsörjning

  Hur lockar vi unga till branschen? Det är frågan som Virkesstudion diskuterar i sitt senaste avsnitt. 
 • ”Vi tar avstånd från sexistisk marknadsföring”

  Kategorier: jämställdhet, sexism
  DEBATT. Svensk skogsnäring tar starkt avstånd från marknadsföring av skogsmaskiner med lättklädda kvinnor, skriver flera chefer i ett gemensamt uttalande.
 • Annons
 • Carl-Philip Sandberg

  Litet kliv från maskin till inköp

  SPÅRBYTE. Variationen är charmen med jobbet, tycker Carl-Philip Sandberg som för ett och ett halvt år sedan tog klivet från skogsmaskinförare till inköpare hos Sydved. 
 • Här testas 90-tonnare

  Sveaskog och Volvo Lastvagnar testar nu timmertransporter på upp till 90 ton. .
 • Annons