”Fortsatt risk för prissänkningar”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Sannolikheten för ytterligare prissänkningar på virke har ökat något under oktober, enligt Virkesbörsens prisindikator.

Virkesprisindikatorn har visat en nedåtgående trend sedan sommaren 2018. Under oktober månad sjönk den till till 100,31 jämfört med september som landade på 100,35.

Annons
Annons

”Den nedåtgående trenden gör att skogsägare som planerar att gallra eller avverka i närtid gör klokast i att säkra prisnivåerna så snart som möjligt medan skogsägare som inte har lika bråttom skulle kunna avvakta den vidare utvecklingen”, skriver Virkesbörsens vd Adam Aljaraidah i en analys.

När det gäller den ekonomiska aktiviteten i stort så är den lägre än för bara något år sedan. 

”Oron för den stundande lågkonjunkturen växer sig allt starkare och allt fler signaler i omvärlden tyder på en bred försvagning av den ekonomiska tillväxten.  Dessutom adderar ett antal pågående politiska processer som exempelvis Brexit till den ökande osäkerheten kring utvecklingen”, fortsätter han.

Vidare har svensk BNP krympt under årets andra kvartal jämfört med det första.

Att såväl den amerikanska centralbanken som den  europeiska centralbanken har sänkt sina viktigaste styrräntor indikerar även ekonomisk svaghet, enligt Virkesbörsen.

Även trenden med en svagare krona jämfört med dollar, euro och pund fortsätter.

Fakta: Virkesprisindikatorn bör inte läsas som en indikator över virkesprisers absoluta nivå utan ger en tidigt indikation över virkesprisets riktning, enligt Virkesbörsen som gör uträkningen. Virkespridindikatorn kommer den första veckan i varje månad. Den beräknas genom att summera samtliga underliggande index procentuella förändring jämfört med föregående månad och addera värdet av Virkesprisindikatorn den föregående månaden. Uppgifter som tas med: oljepriset, exportprisindex för papper och massa respektive trävaror i Sverige, nybyggnation av villor i USA, inköpschefsindex i USA och Sverige, barometerindikator för bygg, sågverk samt massa- och pappersindustri från Konjunkturinstitutet, sentiment index från EU.

Publicerad:
 • Hon blir Skogsindustriernas nya vd

  Viveka Beckeman efterträder Carina Håkansson som vd för branschorganisationen Skogsindustrierna.
 • Annons
 • Johanna Sandahl

  ”Inte läge att laborera”

  Innan det gasas på med produktionshöjande åtgärder behöver skogs­bruket bli långsiktigt hållbart, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen.
 • Forskning gör träskivor vänligare och tåligare

  Två projekt vid Linneuniversitet ska göra träfiberskivor mer miljövänliga och återvinningsbara. Dessutom ska de stå emot väta bättre.
 • Annons
 • Skogsfond Baltikum ökar förvärvstakten

  Skogsfond Baltikum expanderar. Just nu pågår en nyemission i syfte att genomföra ytterligare skogsförvärv i Lettland och Litauen.
 • Virkesstudion #34 – Baltspecial #2

  I detta avsnitt gästas Virkesstudion av Carl Olén, vd på Skogsfond Baltikum.
 • Annons