”Fortsatt risk för prissänkningar”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Sannolikheten för ytterligare prissänkningar på virke har ökat något under oktober, enligt Virkesbörsens prisindikator.

Virkesprisindikatorn har visat en nedåtgående trend sedan sommaren 2018. Under oktober månad sjönk den till till 100,31 jämfört med september som landade på 100,35.

Annons
Annons

”Den nedåtgående trenden gör att skogsägare som planerar att gallra eller avverka i närtid gör klokast i att säkra prisnivåerna så snart som möjligt medan skogsägare som inte har lika bråttom skulle kunna avvakta den vidare utvecklingen”, skriver Virkesbörsens vd Adam Aljaraidah i en analys.

När det gäller den ekonomiska aktiviteten i stort så är den lägre än för bara något år sedan. 

”Oron för den stundande lågkonjunkturen växer sig allt starkare och allt fler signaler i omvärlden tyder på en bred försvagning av den ekonomiska tillväxten.  Dessutom adderar ett antal pågående politiska processer som exempelvis Brexit till den ökande osäkerheten kring utvecklingen”, fortsätter han.

Vidare har svensk BNP krympt under årets andra kvartal jämfört med det första.

Att såväl den amerikanska centralbanken som den  europeiska centralbanken har sänkt sina viktigaste styrräntor indikerar även ekonomisk svaghet, enligt Virkesbörsen.

Även trenden med en svagare krona jämfört med dollar, euro och pund fortsätter.

Fakta: Virkesprisindikatorn bör inte läsas som en indikator över virkesprisers absoluta nivå utan ger en tidigt indikation över virkesprisets riktning, enligt Virkesbörsen som gör uträkningen. Virkespridindikatorn kommer den första veckan i varje månad. Den beräknas genom att summera samtliga underliggande index procentuella förändring jämfört med föregående månad och addera värdet av Virkesprisindikatorn den föregående månaden. Uppgifter som tas med: oljepriset, exportprisindex för papper och massa respektive trävaror i Sverige, nybyggnation av villor i USA, inköpschefsindex i USA och Sverige, barometerindikator för bygg, sågverk samt massa- och pappersindustri från Konjunkturinstitutet, sentiment index från EU.

Publicerad:
 • Nu släpps digitala skogslektioner

  Nu är det premiär för Skogen i Skolans digitala läromedel om skogens roll i en hållbar utveckling. Lektionerna riktar sig även till klasser som inte har en skog runt knuten.
 • Annons
 • Timbersports startar säsongen igen

  Kategorier: Stihl Timbersports
  Timbersports, där man tävlar i olika grenar av skogshuggning, har beslutat att återuppta aktiviteterna som stoppats av pandemin. Säsongen startar den 10 augusti.
 • Insamling ska skydda skog genom uppköp

  Miljöpartistiska riksdagsledamoten Rebecka Le Moine har startat en insamling för att köpa upp skog med syfte att skydda den från brukande. 
 • Annons
 • Bra vårförsäljning i bygghandeln

  Det blev ett lysande andra kvartal för byggmaterialhandeln som har sin viktigaste försäljningsperiod under vår och försommar.
 • Många ekorrar sjuka av parasit

  Kategorier: ekorre, Cryptosporidier
  Mer än var tredje ekorre kan vara smittad av parasiten Cryptosporidier, visar ny forskning. Smittan kan orsaka kraftiga diarréer även hos människor.
 • Annons