Förtroende för myndigheter på väg att minska

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
En undersökning som gjorts bland Södras medlemmar visar att skogsägare alltjämt känner tillit till Skogsstyrelsen. Men vi är på väg mot en förtroendekris, hävdas i rapporten.

Rapporten Framgångens missnöje i skogspolitiken bygger på intervjuer med 900 skogsägare och ett 30-tal djupintervjuer med medlemmar i Södra.

Annons
Annons

Enligt den anser skogsägare att staten intensifierat sin reglering med mer detaljstyrning och lagtillsyn, vilket underminerar skogspolitikens devis ”frihet under ansvar”.

– Skogsägarnas generella tillit till Skogsstyrelsen är idag god. Samtidigt ger rapporten en bild av utvecklingen mot allt mindre av samarbete, samsyn, frivillighet och förankring vilket också lett till ett ökat antal intrång i ägande- och brukanderätten, säger Södras medlemschef Gustav Tibblin.

Skogsägarna anser att Skogsstyrelsens implementering av skogspolitiska policybeslut underminerar 1993 års skogsvårdslagstiftning och dess skogspolitiska mål. Balansen mellan miljömålet – och produktionsmålet utmanas av ett allt större miljöintresse. Miljöorganisationer får företräde i debatten och tjänstemän färgas av sin egna privata intressen vid definiering och implementering av lagstiftningen, skriver Södra i pressmeddelandet.

– Tilliten mellan människor och förtroendet för offentliga institutioner är en starkt bidragande orsak till att vi lyckats på så många områden i Sverige. Det finns goda förutsättningar att rädda relationen med skogsägarna, men det kommer att krävas en ökad medvetenhet och förändringar om den negativa trenden ska vända, säger Gustav Tibblin.

Rapportens författare är Johan Smedin som läser statsvetenskap vid Linnéuniversitetet och som under våren 2018 praktiserat på Södra. Rapporten undersöker hur medlemmarna i Södra upplever dagens statliga styrning och myndighetsutövning. Arbetet rör vid centrala samhällsaspekter som respekten för äganderätt, tilliten till myndigheter samt balansen mellan produktion och naturvård i skogen.

 

 

Publicerad:
 • Forskning gör träskivor vänligare och tåligare

  Två projekt vid Linneuniversitet ska göra träfiberskivor mer miljövänliga och återvinningsbara. Dessutom ska de stå emot väta bättre.
 • Annons
 • Skogsfond Baltikum ökar förvärvstakten

  Skogsfond Baltikum expanderar. Just nu pågår en nyemission i syfte att genomföra ytterligare skogsförvärv i Lettland och Litauen.
 • Virkesstudion #34 – Baltspecial #2

  I detta avsnitt gästas Virkesstudion av Carl Olén, vd på Skogsfond Baltikum.
 • Annons
 • Vilt i Skogspodden

  Nu finns avsnitt 68 av Skogspodden ute och där pratas en hel del viltbete och tall.
 • ”Sverige beräknar naturskydd ovanligt strängt”

  Kategorier: skyddad skog, LRF
  Det är stora skillnader i uppgifterna om hur mycket natur som är skyddad i Sverige. Naturvårdsverket uppger drygt 14 procent. Men om vi räknade som de flesta andra EU-länder skulle siffran vara 58 procent, menar LRF.
 • Annons