Granbarkborre upptäckt i contortabestånd

24 november 2023 Angrepp av granbarkborre har för första gången upptäckts hos stående, levande contortatallar. Experter är förbryllade.

Granbarkborre upptäckt i contortabestånd
Contortatall som dött efter angrepp av granbarkborre. Bestånden finns på Upplandskusten nära Öregrund. Foto: Patrik Karlsson

De angripna contortatallarna har hittats i två trettioåriga bestånd i Östhammars kommun i Uppland. Det handlar om tio dödade träd i det ena och 25 träd i det andra. Bestånden är på cirka en halv hektar och avståndet mellan dem är 500 meter, uppger Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Vid ett tidigare tillfälle har angrepp på stormfälld contortatall upptäckts. Det var i Mellannorrland 2015.  Men att stående, levande contorta angripits är något som myndigheten aldrig tidigare har registrerat. 

– Vi vet ännu inte vad detta beror på och varför insekten inte valt de granar som står alldeles intill. Vi är mycket förbryllade över hur granbarkborren beter sig här och försöker nu få in mer information och undersöker området för att kartlägga omfattningen, säger Patrik Karlsson, sakkunnig på insekts- och svampskador på Skogsstyrelsen i Uppsala.

Granbarkborrarna har haft mycket svårt att förökat sig i contortan vilket även tidigare studier visat. 

 – Vi har just konstaterat angreppen, men det är naturligtvis inte bra att granbarkborren nu även ger sig på contortatallen. Det kan vara bra att skogsägare i Uppland som har trädslaget på sina marker ökar sin uppmärksamhet på döda träd och kontaktar oss, säger Patrik Karlsson, 

Den mindre granbarkborren som finns i Finland och Norrbotten och som gärna angriper contorta har inte hittats i bestånden.

Den snabbväxande contortatallen, som införts från Nordamerika, finns på fem procent av landets skogsmarker.

Skogsstyrelsen nämner i sammanhanget att granbarkborreangreppen exploderat efter den torra sommaren 2018. Under de följande fyra åren dödades 32 miljoner kubikmeter gran. Även nya skadegörare har upptäckts. Senast i september fann man angrepp av en skadesvamp i ett bestånd i Gävleborg som aldrig tidigare konstaterats på contorta.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb