Förslag till bättre älgförvaltning

6 september 2007 Älgutredaren Jan Hyttring föreslår att Sverige indelas i viltförvaltningsområden som leds av en styrelse för vart och ett av områdena. Dessa viltförvaltningsområden får ett ökat ansvar lokalt och regionalt för förvaltningen av vår älgstam.

Förslaget att flytta ansvaret för älgförvaltningen närmare markägare och jägare lämnades över till jordbruksminister Eskil Erlandsson den 5 september.

Vidare föreslår Jan Hyttring i sin utredning att länsstyrelsernas tilldelning av licenser upphör och avskjutningen av älg sker enligt upprättad plan där bland annat fodertillgång och älgstammens sammansättning avgör storleken på avskjutningen.

Ett nytt avgiftssystem föreslås där fällavgifter och registreringsavgifter som idag tas ut av länsstyrelserna avskaffas och ersätts av en höjd viltvårdsavgift.

I betänkandet betonas också vikten av tätare älgbetesinventeringar. Skogsstyrelsen föreslås få i uppdrag att utveckla metoden för älgbetesinventering (den s.k. ÄBIN-metoden) så att den blir användbar över hela landet.

Läs hela utredningen»

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Cecilia Ullman är Moelven Byggmoduls första hållbarhetschef
SkogenJobb