Forskningssatsning på barrblandskog

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Stefan Örtenblad, SKOGENbild.
Klimatförändringarna gör att det behövs ett större inslag av tall i granskogen. Det anser Södra som finansierar en doktorandtjänst om barrblandskogar tillsammans med SLU.
Parterna startar ett projekt för att utveckla metoder att etablera blandskogar av tall och gran. Projektet finansierar en industridoktorand under totalt fem år.
– Behovet att öka andelen tall i våra föryngringar är stor för att möta de klimatförändringar som vi står inför. Vi är därför glada att kunna starta det här projektet tillsammans med SLU där vi tillsammans ska utveckla metoder att etablera blandskogar av tall och gran, säger Magnus Petersson, chef för skötsel-och entreprenörsutveckling på Södra, i ett pressmeddelande.
Industridoktoranden kommer under fyra år att vara placerad på SLU i Alnarp och under ett år arbeta operativt med skogsskötselfrågor på Södra med anknytning till projektet.

 

Annons
Annons

I tjänstebeskrivningen står det bland annat att doktoranden kommer ha tyngdpunkt på skogsskötsel i södra Sverige och den brukade skogen där hållbar produktion ska samsas med andra mål och nyttor för skogsägarna. I projektet ska testas praktiska tillämpningar och kombinationer av självföryngrad tall med planteringar av gran, eller plantering av båda trädslagen. 
Resultaten kommer att användas för rådgivning och inspiration vid val av trädslag, föryngringsmetoder och vid val av röjningsstrategier.
Södras forskningsstiftelse och SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) finansierar projektet gemensamt
.
 
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Hjälp till att göra rutan säker

  Kör du skogsmaskin och har råkat ut för att säkerhetsrutan oväntat spricker? I så kan din erfarenhet bidra till att lösa ett mysterium - och minska risken för olyckor.
 • Annons
 • ”Prispress kan blåsa bort ungas framtidstro”

  SKOGENdebatt. Jag fick förfrågan om att skriva en krönika om ungas framtidstro inom skogsmaskinsbranschen. Sanningen är att den är ljus idag – men kan vara bortblåst i morgon. Det skriver Julia Björnfot, lärare på naturbruksgymnasium.
 • Arvsmassa hos granbarkborre kartlagd

  Forskare har lyckats kartlägga granbarkborrens hela arvsmassa. Det är ett viktigt steg mot effektiv, artspecifik bekämpning av skadegöraren.
 • Annons
 • Virkesmätning med AI får grönt ljus

  Kategorier: virkesmätning, Biometria, Asta
  Biometria inför nu AI som ett ordinarie inslag i virkesmätningen på vissa mottagningsplatser. På sikt leder det till sänkta kostnader för kunderna, uppger de.
 • Så stort är hyggesfritt skogsbruk

  För första gången har Skogsstyrelsen tagit fram statistik över hyggesfritt skogsbruk. Den visat att det bedrevs på 644 000 hektar förra året.
 • Annons