Forskningsprojekt söker orsak till plantdöd

25 april 2022 I vår startar jätteprojektet Föryngringskollen inventeringar för att hitta orsaken till att så många plantor dör de första åren.

Forskningsprojekt söker orsak till plantdöd

Mer än 20 procent av plantorna som sätts i skogsbruket överlever inte de första tre åren. Förädlade plantor ,som oftast används, ersätts då av självsådd som växer betydligt sämre. I värsta fall ersätts träden av helt annan vegetation. Nu har åtta företag och Skogforsk gått samman för att finna orsaken till den stora plantavgången. Bland annat ska man inventera 2 500 unga planteringar över hela landet. 

– Det här är ett jätteprojekt, och samarbetet ger oss stora skalfördelar då varje företag får möjlighet att ta del av betydligt större datamängder än enbart från sina egna planteringar, säger Mattias Berglund, forskare och projektledare för Föryngringskollen, i ett pressmeddelande från Skogforsk.

Data från inventeringarna, som exempelvis planteringspunkt, samlas i en databank för vidare analyser. Resultatet presenteras löpande för skogsbruket. 

– I takt med att vi fyller på med inventeringsresultat i databanken kommer vi att kunna identifiera högriskkombinationer, till exempel plantsort och planteringspunkt, där risken för höga plantbortfall är stor. En viktig del i projektet är att det löper över flera år, vilket också ger möjlighet att förstå vädrets påverkan på resultaten, säger Mattias Berglund

 Projektet är på fem år med en totalt budget på tio miljoner kronor.

TEXTEN HAR KORRIGERATS 2/5-22
.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb