Forskningschefen gillar verkstad

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Charlotte Bengtsson
Charlotte Bengtsson uppskattar att hon som chef över Skogforsk är del av en bransch med medvind.
PRISAD. Charlotte Bengtsson är enligt egen utsago ”bra på att göra ingenting”. Det tvivlar du nog på om du har mött denna handlingskraftiga forsknings­chef och Guldkvistmottagare som gärna har en forskningsrapport på sängbordet.

När Charlotte Bengtsson skulle sluta som chef för forskningsinstitutet SP Trä var det deppigt i huset. Medarbetarna talade om en chef som fått dem att växa, men också om en chef som under en lågkonjunktur med tuffa besparingskrav ­lyckats behålla sin personal.
– Säger man upp folk förlorar man kompetens för lång tid och upphör att vara en attraktiv arbetsplats. För en forskningsorganisation är kompetensen a och o och man måste vara långsiktig, sa hon då.

Annons
Annons

GuldkvistenGuldkvistenNär hon tillträdde som chef för Skogforsk 2015 var konjunkturläget ett helt annat. Skogsnäringen hade medvind 
i bioekonomins tidevarv. Finansiärerna – staten, skogsbolag, skogsägarrörelse med flera – ville se forskning och utveckling kring skogens resurser. Då kände hon att hon hade blivit del av något mycket ­viktigt, nämligen den bransch som kanske kan göra allra mest klimatnytta.
– Hela branschen känner av ett ökat tryck i takt med att skogens resurser ska räcka till så mycket mer, förklarar hon.

Charlottes bakgrund skiljer sig en del från de skogliga med­arbetarnas. Hon har visserligen lång erfarenhet av närbesläktad forskning (träanvändning), men formellt skoglig är hon inte. Hon är civilingenjör inom väg och vatten och har en doktorsexamen inom stål- och ­träbyggnadsteknik. 
– Det finns ju en fördel med det, jag kan ju inte hålla på att lägga mig i deras arbete på molekylnivå, skämtar hon.
– Teknikforskning för skogen har jag ganska lätt för mig att sätta mig in i. Det är svårare med naturvård och skogsträdsförädling, där är det jag som får ställa frågorna.
Men det finns annat än ren sakkunskap som hon kan bidra med.
– Jag har lång erfarenhet av tillämpad forskning. Jag jobbar gärna tvärdisciplinärt, det ­gjorde vi på SP Trä och det ­lyckades vi bra med. Och jag har ett stort kontaktnät både i och utanför akademin.

GULDKVISTEN
Charlotte Bengtsson tilldelas Guldkvisten för att Skogforsk under hennes ledning tagit en mer aktiv roll i den skog­liga om­världen, enligt juryns motivering: ”På ett ännu tydligare sätt bidrar nu detta centrum för skogsbrukets utveckling till ett hållbart brukande av skogen till nytta för hela samhället.” Hon hyllas även för sina in­satser på andra förtro­endeposter i branschen. ”Där är inte minst hennes ­tvärdisciplinära arbetssätt mycket uppskattat”, ­skriver juryn.

Läs mer i SKOGEN 4/2018.
Läs SKOGEN-numret digitalt - som prenumerant eller lösnummer»

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Avverkningarna minskar i år

  Kategorier: skogsavverkning
  De totala avverkningarna väntas landa på 91 miljoner skogskubikmeter i år, en minskning med tre procent jämfört med förra året.
 • Annons
 • Skogspodden gör hembesök hos trädförädlare

  I avsnitt 71 besöker Skogspodden Bo Karlsson, som är skogsgenetiker, på hans gård i Södra Vi.
 • De får årets Guldkvistar

  Stora Insatser för säkrare skogsarbete, kvinnligt nätverksbyggande och nationell klimatsamordning belönas med Föreningen Skogens Guldkvistar.
 • Annons
 • "Bioekonomin blir inget slukhål av virke"

  Kategorier: SKOGENdebatt, Bioekonomi
  SKOGENdebatt. Att bioekonomin kommer att orsaka ett slukhål i virkesförsörjningen sprids som en sanning. Men det är en slutsats som bygger på felaktiga antaganden, skriver Sten B Nilsson och Nippe Hylander.
 • Massafabrik

  Har botten gått ur massavedsmarknaden?

  Priserna faller, pappersmaskiner stänger. Tror du att det kommer en återhämtning, eller kommer svensk massaved att konkurreras ut när produktionen ställs om från grafiskt papper till förpackningar? Eller är våra svenska träfibrer och vår teknik oslagbara? Svara på månadens fråga!
 • Annons