Forskning ska bli goda råd om poppel

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
När bör poppelplanteringar avverkas och hur tätt träden ska stå för att odlaren ska få så stor avkastning som möjligt? Det ska forskare på SLU ta reda på i ett pilotprojekt.

Intresset för snabbväxande trädarter är stort, främst som råvara för bioenergi men även för användning som massaved och timmer, skriver SLU i ett pressmeddelande.

Annons
Annons

I en poppelodling kan man producera stor mängd biomassa på kort tid. Men idag finns inte tillräckligt mycket kunskap om när det är optimalt att avverka popplarna och vilket avstånd det bör vara mellan träden i odlingen.

Nu har Birger Hjelm och Theo Verwijst på institutionen för Växtproduktinsekologi, Tord Johansson på institutionen för Energi och teknik samt Per Ove Persson på Hushållningssällskapet i Skara fått drygt 1.2 miljoner kronor i bidrag från Stiftelsen lantbruksforskning för två studier som ska ge bättre vägledning till odlarna i framtiden.

I en studie ska forskarna studera tillväxt i tolv poppelbestånd, 8-23 år gamla. I två nyetablerade försök ska de titta närmare på hur tätheten mellan popplarna påverkar tillväxtdynamik och diameterutvecklingen.

Läs mer: I SKOGEN nummer 11/2015 (ute nu) kan du läsa mer om forskning som syftar till tåligare och mer lönsam odling av poppel och hybridasp . Och i nummer 12/2015 (ute 28 december) berättar vi om den nya varianten av poppel som ska kunna odlas längre norrut än tidigare. Här kan du prenumerera.

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Virkesstudion #50 – Årskrönika

  Vad har hänt sen sist? Titta på avsnittet och lyssna på vad Per Hedberg och Carl Johan Moberg har att berätta om framtiden för Virkesstudion. 
 • Annons
 • ”Bra skogsbilvägar ökar konkurrenskraften”

  SKOGENdebatt. Biometria har ett uppdrag av köpare och säljare av virke att inventera skogsbilvägnätet i Götaland. Syftet är att komma åt en del av de stigande kostnader som sänker konkurrenskraften för svensk skog, skriver vd Peter Eklund i en replik.
 • Mera känslor i skogskonflikten

  Konflikter om skogen handlar allt mer om politik och kultur och mindre om tekniska frågor, visar en undersökning från Linnéuniversitetet.
 • Annons
 • Sågverk på högvarv ger höjda timmerpriser

  Stor efterfrågan på sågade trävaror gör att Södra höjer priserna på sågråvara.
 • Styr granbarkborren ditt skogsliv?

  Måste du anpassa skötseln i din skog efter barkborren? Har skogens ekonomi förändrats i grunden? Eller har de senaste åren varit undantag? Svara på månadens fråga!
 • Annons