Forskning om skogen får miljoner

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Södras forskningsstiftelse donerar nu 6,5 miljoner kronor till nio forskningsprojekt med koppling till skogsbruk och skogsindustri. De handlar bland annat om äganderätt och drönare.Annons
Annons

Bland forskningsprojekten finns ett som ska utveckla metoder för hur drönare och artificiell intelligens kan användas för att skapa automatiska och ögonblickliga kartor i skogsbruket, enligt ett pressmeddelande från Södra.

– Drönartekniken är väl utvecklad idag, och ett bra verktyg för skogsbruket. Projektet tar nästa steg för att utveckla tekniken med hjälp av automatisk bildigenkänning, från början utvecklad för artificiell intelligens. Detta kan ge ytterligare användningsmöjligheter inom bland annat skogsbruksplanering och dokumentation av naturvårdshänsyn. Vi står bara i början av den digitala utvecklingen, och här finns många möjligheter för det moderna skogsbruket, säger Göran Örlander, ordförande i forskningsstiftelsen och skogsstrateg hos Södra.

Även ett forskningsprojekt som syftar till att förbättra arbetet med energieffektivisering i massaindustrin beviljades pengar.

Övriga projekt spänner över ett brett område av skogsindustriella ämnen som hur kottproduktionen kan öka i granfröplantager och möjligheter att skapa nytt material från cellulosabaserade partiklar. Ett projekt vid Lunds universitet ska också undersöka om äganderätten av skogsmark håller på att urholkas.
 

 

Publicerad:
 • Nationella nyckelbiotopsinventeringen upphör

  I riksdagens budgetunderlag saknas pengar till en landsomfattande nyckelbiotopsinventering vilket gör att den nu upphör, meddelar Skogsstyrelsen. Även anslaget som ska ersätta skogsägare vid skydd av skog minskas kraftigt.
 • Annons
 • Ny mässa har fokus på skogsmaskiner

  Nu lanserar Maskinleverantörerna en mässa med fokus på maskiner och utrustning för storskaligt skogsbruk.
 • ”Träbyggande snabbar upp klimatkampen”

  DEBATT  Med tanke på det växande klimathotet och en byggsektor med enormt stort klimatavtryck måste omställningen till hållbart byggande gå snabbare. Både lösningen och kapaciteten finns om vi väljer trä som byggnadsmaterial– naturens klimatsmarta svar på betong, skriver Mikael Eliasson, Svenskt Trä.
 • Annons
 • Lär känna en grangeneral 

  Grangeneral, huggnings- eller PR-ansvarig.  Bakom titlarna finns jägmästarstudenter som enligt traditionen säljer julgranar i Stockholm. Här kan du lära känna dem.
 • Många fåglar i produktionsskogen

  En ny undersökning visar att vissa fågelarter som förknippas med äldre skog och höga naturvärden är vanliga i produktionsskogar.
 • Annons