Forskarpanel förespråkar hyggesfritt

8 april 2022 Finlands naturpanel, som sammanställer forskning åt beslutsfattare, vill att andelen kontinuitetsskogsbruk ska öka. 

Forskarpanel förespråkar hyggesfritt

Panelen är tillsatt av miljöministeriet i och har som uppgift att värna biologisk mångfald i de finska produktionsskogarna. Deltagarna ska ha doktorsexamen inom relevant område och vara aktiva inom forskning.

I en rapport har man nu analyserat kontinuitetsskogsbruk – och kommit fram till att metoden ”vid rätt förutsättningar” kan ge bättre ekonomisk vinning än hyggesbruk, skriver Hufvudstadsbladet.

För den ekonomiska analysen har rapportförfattarna tagit hjälp av Olli Tahvonen, professor i skogsvetenskap vid universitetet i Helsingfors. Han menar visserligen att slutavverkningar kan vara mer lönsamt i södra Finlands lummiga skogar som domineras av granar. Men i det genomsnittliga beståndet i norr, däremot, kan kontinuitetsskogsbruk bli lika eller mer lönsamt än hyggesbruk.

Enligt panelen visar studier att hyggesfria metoder genomgående är bättre för artrikedomen.

– Man kan se att kalhyggen ger en tillfällig ökning av vissa arter. Men de insekter vi ser där är vuxna, i larvstadiet är de beroende av murket virke. Ingen art behöver kalhyggen, tvärtom utgör de en kraftig rubbning av skogsmiljön, säger Janne Kotiaho, professor i ekologi vid universitetet i Jyveskylä, till tidningen.

I dag sköts cirka fem procent av skogarna i Finland med kontinuitetsskogsbruk. Naturpanelen föreslår att alla skogsägare som söker rådgivning ska informeras om kontinuitetsskogsbruk som alternativ.

Naturpanelen tillsattes 2015 för att sammanställa vetenskaplig information till beslutsfattare.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Lena fick Artdatabankens pris
SkogsJobb