Forskarpanel förespråkar hyggesfritt

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Bengt Ek.
Finlands naturpanel, som sammanställer forskning åt beslutsfattare, vill att andelen kontinuitetsskogsbruk ska öka. 

Panelen är tillsatt av miljöministeriet i och har som uppgift att värna biologisk mångfald i de finska produktionsskogarna. Deltagarna ska ha doktorsexamen inom relevant område och vara aktiva inom forskning.

Annons
Annons

I en rapport har man nu analyserat kontinuitetsskogsbruk – och kommit fram till att metoden ”vid rätt förutsättningar” kan ge bättre ekonomisk vinning än hyggesbruk, skriver Hufvudstadsbladet.
För den ekonomiska analysen har rapportförfattarna tagit hjälp av Olli Tahvonen, professor i skogsvetenskap vid universitetet i Helsingfors. Han menar visserligen att slutavverkningar kan vara mer lönsamt i södra Finlands lummiga skogar som domineras av granar. Men i det genomsnittliga beståndet i norr, däremot, kan kontinuitetsskogsbruk bli lika eller mer lönsamt än hyggesbruk.
Enligt panelen visar studier att hyggesfria metoder genomgående är bättre för artrikedomen.
– Man kan se att kalhyggen ger en tillfällig ökning av vissa arter. Men de insekter vi ser där är vuxna, i larvstadiet är de beroende av murket virke. Ingen art behöver kalhyggen, tvärtom utgör de en kraftig rubbning av skogsmiljön, säger Janne Kotiaho, professor i ekologi vid universitetet i Jyveskylä, till tidningen.
I dag sköts cirka fem procent av skogarna i Finland med kontinuitetsskogsbruk. Naturpanelen föreslår att alla skogsägare som söker rådgivning ska informeras om kontinuitetsskogsbruk som alternativ.
Naturpanelen tillsattes 2015 för att sammanställa vetenskaplig information till beslutsfattare.
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Finsk skog lagrar mindre kol

  Kolupptaget i Finlands skogar sjönk i fjol och räcker inte för att kompensera de totala utsläppen från landets markanvändning som därmed blir en kolkälla i stället för sänka, enligt en preliminär beräkning. 
 • Annons
 • Lagändring om fjällnära skog

  Regeringen har beslutat om lagändringar gällande fjällnära skog. De ska bland annat förhindra att ersättning ges för samma område flera gånger.
 • ”Så kan nya artskyddsförordningen möta acceptans”

  SKOGENdebatt. Brister i skogslagstiftningen gör att den inte accepteras och rent av kringgås. Upprepa inte samma misstag nu när den nya artskyddsförordningen görs om, uppmanas beslutsfattare av skogsägare Wilhelm Dyrssen.
 • Annons
 • Majoritet av partier vill ha aktivt skogsbruk

  Majoriteten av riksdagspartierna vill se ett aktivt skogsbruk. Det visar en enkät gjord av Skogsindustrierna.
 • Kantzoner skapade vid gallring granskas

  Hur man redan vid gallring kan skapa kantzoner, och hur den strandnära skogen utvecklas bäst, undersöks av forskare i flera fältförsök.
 • Annons