Forskarnätverk ska skydda tallen

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Angrepp av svampen Fusarium circinatum på tall. Foto: Funda Oskay.
Nu bildas ett nytt internationellt forskarnätverk som ska skydda tall och douglasgran mot en invasiv skadegörare, svampen Fusarium circinatum.

Det nya nätverket Pinestrength bildas inom EU:s vetenskapliga program. Syftet är ett kunskapsutbyte mellan forskare, skogsförvaltare, relevanta industrier och beslutsfattare över hela världen, skriver SLU i ett pressmeddelande.

Annons
Annons

Man vill bland annat motverka spridning av svampen Fusarium circinatum till länder där den ännu inte finns.

I Europa upptäcktes svampangrepp för första gången för tio år sedan i Spanien.  Senare har sjukdomen etablerats i Portugal, Frankrike och Italien. Svampen sprids kortare sträckor med vind och insekter.  Men genom den internationella handeln med levande plantor och frön får den chans att även sprida sig längre sträckor.

Svampen tros härstamma från Mexico och finns nu i barrskogar av alla åldersklasser i Central- och Sydamerika, Asien, Sydafrika och södra Europa.

Risken för etablering i svenska skogar anses för närvarande vara ganska liten. Svenska skogsplantskolor använder inte frön eller plantor från områden där svampen förekommer. Men flera studier har påpekat att de extrema förhållanden som skapas av klimatförändringarna, som torka, översvämningar, temperaturväxlingar och stormar, gör att den kan spridas till områden där den inte finns idag.

I nätverket kommer även forskare från länder med stor praktisk erfarenhet av skadegöraren, som USA, Nya Zeeland, Korea och Sydafrika, att delta.

 

Publicerad:
 • Studie ser tveksam nytta med barkborrefällor

  Det är tveksamt om granbarkborrefällor minskar angreppen på den närliggande skogen enligt en ny studie.
 • Annons
 • Förlust ”som väntat” för Norra Skog

  Kategorier: Norra Skog
  Det första rörelseresultat efter fusionen visar en förlust på 95 miljoner. "Helt enligt förväntningarna", kommenterar Norra Skog.
 • Trävaruexport i särklass under pandemiåret

  Exportvärdet för svenska trävaror ökade med elva procent medan den totala varuexporten minskade med sex procent under 2020, enligt Skogsindustrierna.
 • Annons
 • ”Det är skillnad mellan skog och virke”

  Kategorier: SKOGENdebatt, Leif Öster
  SKOGENdebatt. I skogsnäringens stora PR-kampanj påstås att vi har dubbelt så mycket skog som för hundra år sedan. Det är ett vilseledande budskap, anser skogsbrukare och turistföretagare Leif Öster.
 • Många vill gå skogsutbildning

  Intresset för skogliga utbildningar är rekordstort, enligt såväl Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp som Ryssbygymnasiet utanför Växjö.
 • Annons