Forskare tror på avverkning av impediment

16 december 2009 Det är förbjudet att avverka eller bedriva skogsvård på impediment. Men det finns ingen koppling mellan impedimenten och höga naturvärden.

Det skriver författarna i en rapport utgiven av Världsnaturfonden WWF. Rapporten är en genomgång av forskningen om den generella hänsynen i skogsbruket. Många lågproduktiva marker tillför inte mycket naturvårdskvalitet enligt rapporten.

Definitionen är därför olämplig i relation till frågor som berör biologisk mångfald, skriver författarna. Dessa bestånd bör snarare värderas individuellt än att klumpas ihop under en gemensam rubrik.

Skyddet bör ändå finns kvar en tid, så att man kan inventera alla naturvärden. Men när det är gjort borde man kunna tillåta skogsbruk på en del av impedimenten, föreslår rapportens fyra författare som är forskare vid Centrum för Biologisk mångfald.

Men WWF delar inte författarnas uppfattning i den här frågan, uppger Per Larsson, skogsansvarig på WWF Sverige.

– Vi håller med om att termen impediment inte i sig har koppling till naturvärden, den baserar sig på ett tillväxtmått. Men WWFs uppfattning är ändå fortsatt att man inte skall bedriva avverkning i områden som har en tillväxt mindre än en skogskubikmeter.

Text: Bengt Ek bengt@skogen.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb