Förkovra dig i skogsstatistik

14 september 2012 Idag släppte Skogsstyrelsen sin Skogsstatistiska årsbok för 2012. Här hittar den intresserade siffror på allt från prisutveckling på skogsfastigheter till svensk skogsproduktion. Vill man följa utvecklingen över åren finns alla möjligheter. Årsboken är den 62:a i ordningen sedan Skogsstyrelsen började samla statistik på 1940-talet.

Bland årets nyheter finns statistik för priser på produktiv skogsmark. I Norrbottens län är priserna knappt en femtedel av  vad de är i Stockholms län. 

Att priserna på skogsmark skiljer sig stort mellan Sveriges län kanske inte är någon större överaskning, men visste du att det finns  drygt 22 000 hektar biotopskyddsområden och 32 000 hektar naturvårdsavtal i Sverige och att mer än var 30:e svensk äger skog?

– Statistiken är ett viktigt underlag i vårt arbete och spelar stor roll för att objektivt visa hur det ser ut inom svenskt skogsbruk. Inte minst är det bra att kunna jämföra oss med andra länder, när skogsfrågorna internationaliseras alltmer, säger Monika Stridsman, generaldirektör på Skogsstyrelsen.

Sverige ligger i topp i EU när det gäller produktion av rundvirke, följt av Frankrike och Tyskland, visar nya internationella utblickar. Ser man till produktion av massa, papper och papp är vi trea efter Tyskland och Finland.

Vill du veta mer? En pdf-version finns på Skogsstyrelsens webbplats. En tryckt version kommer i mitten av oktober.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin
Södra
SkogsJobb