Förkovra dig i skogsstatistik

Bild för Gunilla Lidén Written by Gunilla Lidén On the
Idag släppte Skogsstyrelsen sin Skogsstatistiska årsbok för 2012. Här hittar den intresserade siffror på allt från prisutveckling på skogsfastigheter till svensk skogsproduktion. Vill man följa utvecklingen över åren finns alla möjligheter. Årsboken är den 62:a i ordningen sedan Skogsstyrelsen började samla statistik på 1940-talet.

Bland årets nyheter finns statistik för priser på produktiv skogsmark. I Norrbottens län är priserna knappt en femtedel av  vad de är i Stockholms län. 

Annons
Annons

Att priserna på skogsmark skiljer sig stort mellan Sveriges län kanske inte är någon större överaskning, men visste du att det finns  drygt 22 000 hektar biotopskyddsområden och 32 000 hektar naturvårdsavtal i Sverige och att mer än var 30:e svensk äger skog?

– Statistiken är ett viktigt underlag i vårt arbete och spelar stor roll för att objektivt visa hur det ser ut inom svenskt skogsbruk. Inte minst är det bra att kunna jämföra oss med andra länder, när skogsfrågorna internationaliseras alltmer, säger Monika Stridsman, generaldirektör på Skogsstyrelsen.

Sverige ligger i topp i EU när det gäller produktion av rundvirke, följt av Frankrike och Tyskland, visar nya internationella utblickar. Ser man till produktion av massa, papper och papp är vi trea efter Tyskland och Finland.

Vill du veta mer? En pdf-version finns på Skogsstyrelsens webbplats. En tryckt version kommer i mitten av oktober.

Publicerad:
Bild för Gunilla Lidén
Gunilla Lidén
 • Ekprojekt kan söka pengar

  Kategorier: ekskötsel, ekskogsbruk
  Nu finns chans för såväl forskare som privatpersoner att söka anslag för ekprojekt.
 • Annons
 • Nordiskt skogsbruk har långt kvar till jämställdhet

  Det nordiska skogsbruket är i behov av arbetskraft men missar en stor outnyttjad resurs, nämligen kvinnorna. Av maskinförarna i Norden är endast några få procent kvinnor, enligt en ny rapport.
 • Anders Ekstrand

  ”Sätt en surrande skogslönn”

  På våren brukar mina stora lönnar surra så högt att det hörs in i sovrummet. Tusentals humlor söker nektar i pollen, ofta i sällskap med övervintrade fjärilar, berättar Anders Ekstrand i Sista ordet.
 • Annons
 • Staten ger pengar till omarrondering

  Kategorier: omarrondering, Skogsägare
  Regeringen vill skjuta till pengar till omarronderingen av splittrad skogs- och jordbruksmark i Dalarna.
 • Rekordmånga skogsstudenter i höst

  Den här hösten har rekordmånga börjat studera skog hos Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. 
 • Annons