"Företagen måste erbjuda utvecklingsmöjligheter"

Bild för ulla.sundin.beck@telia.com Written by ulla.sundin.bec... On the
Anders Karlsson
Man måste kunna utvecklas på jobbet och kunna träffa en arbetskamrat ibland, säger fackombudsman Anders Karlsson.
Röjningsplikt, arbetsmiljö och nyrekrytering. Det är några frågor som fack­föreningen GS arbetar med. I maj ska kongressen staka ut riktningen för framtiden.

GS är fackföreningen för skogs-, trä- och grafiska branschen. Medlemskongressen var femte år fattar de övergripande besluten som styr ombuds­mannen Anders Karlssons arbete. Till vardags möter han medlemmar inom skogs- och träföretag i Kronoberg.

Annons
Annons

Han började som ombudsman för att bringa ordning bland före­tagen efter Gudrun. Skogen var han välbekant med efter bland annat tjugo fältsäsonger på Riksskogstaxeringen och många år som manuellhuggare. Han är också ägare till 26 hektar skog i Blekinge och medlem i Föreningen Skogen.
Arbetsmarknad är en viktig framtidsfråga. I rapporten inför kongressen talas det om ”matchningsproblem” mellan de arbeten som finns och de arbetssökande. GS vill se större krav på samverkan mellan ­gymnasium, högskola och yrkeshögskola.

Men hur ska man locka unga att söka skogsjobb?
– Jag tror att det handlar om hur man blir mottagen på företagen när man får anställning. Man måste visa på bra exempel i det riktiga yrkeslivet. Det är där facit finns. Man kan inte försköna en bransch, utan det är verkligheten på företagen som styr hur attraktiva arbe­tena blir, säger Anders Karlsson med eftertryck.
Företagen måste kunna erbjuda de anställda utvecklingsmöjligheter, anser han, och pekar på en följd av inmarschen av entreprenadföretag i skogen.
– De mindre företagen har tyvärr också mindre förutsättningar att erbjuda detta. Det är kanske inte så konstigt att branschen har bekymmer.

GS möter maskinförare som bara håller några år. Anders Karlsson pekar på välkända ­faktorer som ensamarbete, arbetstider och resvägar vilka gör att man kanske inte klarar av kraven som ställs när man bildar familj.
– Det handlar också om ­lönsamhet, som kanske kräver en omfördelning av pengarna, säger Anders Karlsson. Entreprenadföretagen har blivit hårt pressade av bolagen.

I andra avseenden är GS ense med andra parter: Skogsvårds­lagen ska säkerställa en god ­tillgång på skogsråvara.
– Det är faktiskt lika viktigt för GS som för bolag och mark­ägare. Sedan är det bra om lagen skärps och blir tydligare på alla områden. Frihet under ansvar fungerar till en viss gräns. Många planterar för lite, röjer för dåligt och gallrar för lite, vilket straffar sig på sikt.
GS ledning vill höja kraven på godkända föryngringar och införa röjningsplikt eller subventionerad röjning. Det och andra framtidsfrågor ska medlemmarna diskutera på kongressen i maj.

SKOGEN 4/2016

 

Publicerad:
Bild för ulla.sundin.beck@telia.com
Ulla Sundin Beck
Frilansjournalist
 • Hon blir Skogsindustriernas nya vd

  Viveka Beckeman efterträder Carina Håkansson som vd för branschorganisationen Skogsindustrierna.
 • Annons
 • Johanna Sandahl

  ”Inte läge att laborera”

  Innan det gasas på med produktionshöjande åtgärder behöver skogs­bruket bli långsiktigt hållbart, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen.
 • Forskning gör träskivor vänligare och tåligare

  Två projekt vid Linneuniversitet ska göra träfiberskivor mer miljövänliga och återvinningsbara. Dessutom ska de stå emot väta bättre.
 • Annons
 • Skogsfond Baltikum ökar förvärvstakten

  Skogsfond Baltikum expanderar. Just nu pågår en nyemission i syfte att genomföra ytterligare skogsförvärv i Lettland och Litauen.
 • Virkesstudion #34 – Baltspecial #2

  I detta avsnitt gästas Virkesstudion av Carl Olén, vd på Skogsfond Baltikum.
 • Annons