"Företagen måste erbjuda utvecklingsmöjligheter"

Bild för ulla.sundin.beck@telia.com Written by ulla.sundin.bec... On the
Anders Karlsson
Man måste kunna utvecklas på jobbet och kunna träffa en arbetskamrat ibland, säger fackombudsman Anders Karlsson.
Röjningsplikt, arbetsmiljö och nyrekrytering. Det är några frågor som fack­föreningen GS arbetar med. I maj ska kongressen staka ut riktningen för framtiden.

GS är fackföreningen för skogs-, trä- och grafiska branschen. Medlemskongressen var femte år fattar de övergripande besluten som styr ombuds­mannen Anders Karlssons arbete. Till vardags möter han medlemmar inom skogs- och träföretag i Kronoberg.

Annons
Annons

Han började som ombudsman för att bringa ordning bland före­tagen efter Gudrun. Skogen var han välbekant med efter bland annat tjugo fältsäsonger på Riksskogstaxeringen och många år som manuellhuggare. Han är också ägare till 26 hektar skog i Blekinge och medlem i Föreningen Skogen.
Arbetsmarknad är en viktig framtidsfråga. I rapporten inför kongressen talas det om ”matchningsproblem” mellan de arbeten som finns och de arbetssökande. GS vill se större krav på samverkan mellan ­gymnasium, högskola och yrkeshögskola.

Men hur ska man locka unga att söka skogsjobb?
– Jag tror att det handlar om hur man blir mottagen på företagen när man får anställning. Man måste visa på bra exempel i det riktiga yrkeslivet. Det är där facit finns. Man kan inte försköna en bransch, utan det är verkligheten på företagen som styr hur attraktiva arbe­tena blir, säger Anders Karlsson med eftertryck.
Företagen måste kunna erbjuda de anställda utvecklingsmöjligheter, anser han, och pekar på en följd av inmarschen av entreprenadföretag i skogen.
– De mindre företagen har tyvärr också mindre förutsättningar att erbjuda detta. Det är kanske inte så konstigt att branschen har bekymmer.

GS möter maskinförare som bara håller några år. Anders Karlsson pekar på välkända ­faktorer som ensamarbete, arbetstider och resvägar vilka gör att man kanske inte klarar av kraven som ställs när man bildar familj.
– Det handlar också om ­lönsamhet, som kanske kräver en omfördelning av pengarna, säger Anders Karlsson. Entreprenadföretagen har blivit hårt pressade av bolagen.

I andra avseenden är GS ense med andra parter: Skogsvårds­lagen ska säkerställa en god ­tillgång på skogsråvara.
– Det är faktiskt lika viktigt för GS som för bolag och mark­ägare. Sedan är det bra om lagen skärps och blir tydligare på alla områden. Frihet under ansvar fungerar till en viss gräns. Många planterar för lite, röjer för dåligt och gallrar för lite, vilket straffar sig på sikt.
GS ledning vill höja kraven på godkända föryngringar och införa röjningsplikt eller subventionerad röjning. Det och andra framtidsfrågor ska medlemmarna diskutera på kongressen i maj.

SKOGEN 4/2016

 

Publicerad:
Bild för ulla.sundin.beck@telia.com
Ulla Sundin Beck
Frilansjournalist
 • Här möts lärare med skogen som klassrum

  Den 29-30 augusti 2019 görs en djupdykning i utomhuspedagogik. Över 350 lärare i klassrum utan tak möts i Jönköping.
 • Annons
 • LRF Skog får ny erfaren ordförande

  Paul Christensson, 60 år, har varit aktiv i skogsägarrörelsen i mer än halva sitt liv. Nu blir han ny ordförande för LRF Skog.
 • ”Man kan inte minska utsläpp som är förbjudna”

  Kategorier: debatt, Magnus Nilsson
  DEBATT.  Om vi använder skogens tillväxt till att bygga hus som står i sekler kan detta marginellt minska koldioxiden i atmosfären. Men att hävda att man genom att använda mer skogsprodukter kan minska utsläpp som är förbjudna - det går bara inte, skriver Magnus Nilsson i en slutreplik.
 • Annons
 • ”Skogsdebatten måste vidga horisonten"

  Kategorier: debatt, Sten B Nilsson
  DEBATT. Varför fallerade det nationella skogsprogrammet? Och varför är skogsnäringen så fixerad vid att konservera skogsbruket i dess nuvarande form? I en analys funderar professor Sten B Nilsson på varför det saknas helhetssyn, både i näringen och i samhället i stort.
 • ”Skifte till skogsprodukter gör stor klimatnytta””

  DEBATT. ”Magnus Nilsson bör läsa vår rapport litet noggrannare. Ett centralt budskap är de minskade koldioxidutsläpp som skogsprodukter bidrar till när de ersätter fossila material baserade på olja och kol", skriver Carina Håkansson i en replik.
 • Annons