"Företagen måste erbjuda utvecklingsmöjligheter"

Bild för ulla.sundin.beck@telia.com Written by ulla.sundin.bec... On the
Anders Karlsson
Man måste kunna utvecklas på jobbet och kunna träffa en arbetskamrat ibland, säger fackombudsman Anders Karlsson.
Röjningsplikt, arbetsmiljö och nyrekrytering. Det är några frågor som fack­föreningen GS arbetar med. I maj ska kongressen staka ut riktningen för framtiden.

GS är fackföreningen för skogs-, trä- och grafiska branschen. Medlemskongressen var femte år fattar de övergripande besluten som styr ombuds­mannen Anders Karlssons arbete. Till vardags möter han medlemmar inom skogs- och träföretag i Kronoberg.

Annons
Annons

Han började som ombudsman för att bringa ordning bland före­tagen efter Gudrun. Skogen var han välbekant med efter bland annat tjugo fältsäsonger på Riksskogstaxeringen och många år som manuellhuggare. Han är också ägare till 26 hektar skog i Blekinge och medlem i Föreningen Skogen.
Arbetsmarknad är en viktig framtidsfråga. I rapporten inför kongressen talas det om ”matchningsproblem” mellan de arbeten som finns och de arbetssökande. GS vill se större krav på samverkan mellan ­gymnasium, högskola och yrkeshögskola.

Men hur ska man locka unga att söka skogsjobb?
– Jag tror att det handlar om hur man blir mottagen på företagen när man får anställning. Man måste visa på bra exempel i det riktiga yrkeslivet. Det är där facit finns. Man kan inte försköna en bransch, utan det är verkligheten på företagen som styr hur attraktiva arbe­tena blir, säger Anders Karlsson med eftertryck.
Företagen måste kunna erbjuda de anställda utvecklingsmöjligheter, anser han, och pekar på en följd av inmarschen av entreprenadföretag i skogen.
– De mindre företagen har tyvärr också mindre förutsättningar att erbjuda detta. Det är kanske inte så konstigt att branschen har bekymmer.

GS möter maskinförare som bara håller några år. Anders Karlsson pekar på välkända ­faktorer som ensamarbete, arbetstider och resvägar vilka gör att man kanske inte klarar av kraven som ställs när man bildar familj.
– Det handlar också om ­lönsamhet, som kanske kräver en omfördelning av pengarna, säger Anders Karlsson. Entreprenadföretagen har blivit hårt pressade av bolagen.

I andra avseenden är GS ense med andra parter: Skogsvårds­lagen ska säkerställa en god ­tillgång på skogsråvara.
– Det är faktiskt lika viktigt för GS som för bolag och mark­ägare. Sedan är det bra om lagen skärps och blir tydligare på alla områden. Frihet under ansvar fungerar till en viss gräns. Många planterar för lite, röjer för dåligt och gallrar för lite, vilket straffar sig på sikt.
GS ledning vill höja kraven på godkända föryngringar och införa röjningsplikt eller subventionerad röjning. Det och andra framtidsfrågor ska medlemmarna diskutera på kongressen i maj.

SKOGEN 4/2016

 

Publicerad:
Bild för ulla.sundin.beck@telia.com
Ulla Sundin Beck
Frilansjournalist
 • ”Staten kan inte göra markägaren till motståndare”

  Centern föreslog nyligen att åldersgränsen för slutavverkning ska slopas. Det blev en tydlig markör för hur långt ifrån Miljöpartiet de står. Här förklarar Centern varför de anser att det behövs regellättnader, inte minst för att naturvården ska fungera.
 • Annons
 • "Varför är det så tyst om intensivodling?"

  Kategorier: debatt, Altinget
  Varför är det så tyst om intensivodling i kombination med ökade avsättningar för biologisk mångfald? Det undrar Nippe Hylander, Staffan Laestadius och Sten B Nilsson i en debattartikel i Altinget
 • ”Absurt tillåta skövling av skogar med fridlysta arter"

   I dag är det förbjudet för en individ att plocka fridlysta arter samtidigt som samma skogar får skövlas. Dessutom besöker myndigheterna endast fem procent av skogarna före avverkning. Det är absurt, anser Miljöpartiet.
 • Annons
 • Två män i sågskyddskläder ser på när träd fälls

  Naturvårdsgallring kan gynna mångfalden

  FORSKNING. Biobränsleuttag kan kombineras med naturvård. Ekprojektet har forskat kring naturvårdsgallring i ekrik blandskog i snart 20 år och visar att metoden kan gynna mångfalden.
 • Virkesstudion #18: ”Konkurrensutsätt virket”

  I det senaste avsnittet av Virkesstudion analyserar Carl Johan Moberg och Per Hedberg vilka effekter granbarkborren kommer att få på virkesmarknaden.
 • Annons