Företag enas om virkesköp

21 juni 2007 SCA blir delägare i Södras virkesanskaffningsbolag i Estland och Lettland.

Företag enas om virkesköp

Skogsföretagen köper ca en halv miljon kubikmeter virke per år, som kommer att fördelas mellan de båda företagen.
SCA vill mest köpa barrmassaved, medan Södra framför allt behöver lövmassaved, säger företagen i ett gemensamt pressmeddelande.

Läs mer»

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb