Föreningen Skogen kommenterar: Sprid kunskapen om svenska skogar!

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Vid klimatmötet i Paris har Sverige skrivit under en deklaration för att förbättra situationen för världens skogar. Svenskt skogsbruk och forskning utgör ett gott exempel – och kan bidra med kunskap, anser Föreningen Skogen.

I deklarationen (se nedan) ligger fokus på att minska den globala avskogningen.

Annons
Annons

- Ett nytt globalt klimatavtal är viktigt för att sätta den långsiktiga kursen och driva på en klimatomställning i hela världen. Sverige visar ledarskap genom handling. Vår skog gör stor klimatnytta och ska leda oss mot ett fossilfritt samhälle och en växande bioekonomi, kommenterar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Trycket på naturresurser ökar samtidigt som jord- och skogsbruket ska klimatanpassas.

- För att klara detta är det viktigt att satsa på forskning, kunskapsuppbyggnad, effektiviseringar och internationellt samarbete både inom jord- och skogsbruk, säger Sven-Erik Bucht.

Sida har i dagarna lovat att stötta en global fond med med 100 miljoner kronor.  Syfte är att säkra lokala mark- och naturresursrättigheter bland befolkningsgrupper i skogens närhet.

Föreningen Skogen anser att svenskt skogsbruk och svensk forskning har en viktig roll i den kunskapsspridning som behövs på många håll i världen:

Vi har ett skogsbruk som lagrar kol samtidigt som vi värnar den biologiska mångfalden.

Vi har också en långvarig tradition att genom bistånd jobba med markvård i länder med helt andra förutsättningar än våra egna.

Låt de goda effekterna av svenskt skogsbruk komma andra till nytta!

       

        Fakta New York Forest decklaration

s      Deklarationen har följande fokus;att minska den globala avskogningen, att restaurera de skogar som blivit utarmade ooch att arbeta för bra förvaltning av världens skogar och avsätta resurser för markrättigheter.

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • ”Beklagligt att neka skyddsjakt på älg”

  Länsstyrelsen i Västerbotten avslår Sveaskogs ansökan om skyddsavskjutning på älg i Lycksele kommun. ”Vi beklagar deras bristande förståelse för skadesituationen i ungskogen”, kommenterar Sveaskog.
 • Annons
 • Anders Dahlén

  Ladda med förnuft

  Kategorier: teknik, Batteri
  VARNING. Har du tänkt köpa ett batteridrivet redskap? Köp en brandvarnare samtidigt! Batterier på laddning är numera en av de vanligaste brandorsakerna.
 • Södra startar sin biometanolfabrik

  Kategorier: Södra, biometanol
  Södra gör nu första leveransen från sin fabrik, världens enda, för kommersiellt tillverkning av biometanol. Råvaran kommer från skogen.
 • Annons
 • granbarkborrebekämpning

  "Högstubbar ökar inte risken för granbarkborre”

  Kategorier: debatt, Lennart Svensson
  SKOGENdebatt. Nej Björn Särnmark, ett förbud mot högstubbar av gran gör inte att vi kommer tillrätta med barkborreangreppen, skriver Lennart Svensson, Skogsstyrelsen, i en replik.
 • Grangallrat

  Här gallras mot gnaget

  VILTSKADOR. I ett småländsk granbestånd pågår just nu ett experiment. Här gallras bara längs med varannan stickväg för att man ska kunna se om omfattningen av kronhjortens skador påverkas. 
 • Annons