Föreningen Skogen kommenterar: Sprid kunskapen om svenska skogar!

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Vid klimatmötet i Paris har Sverige skrivit under en deklaration för att förbättra situationen för världens skogar. Svenskt skogsbruk och forskning utgör ett gott exempel – och kan bidra med kunskap, anser Föreningen Skogen.

I deklarationen (se nedan) ligger fokus på att minska den globala avskogningen.

Annons
Annons

- Ett nytt globalt klimatavtal är viktigt för att sätta den långsiktiga kursen och driva på en klimatomställning i hela världen. Sverige visar ledarskap genom handling. Vår skog gör stor klimatnytta och ska leda oss mot ett fossilfritt samhälle och en växande bioekonomi, kommenterar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Trycket på naturresurser ökar samtidigt som jord- och skogsbruket ska klimatanpassas.

- För att klara detta är det viktigt att satsa på forskning, kunskapsuppbyggnad, effektiviseringar och internationellt samarbete både inom jord- och skogsbruk, säger Sven-Erik Bucht.

Sida har i dagarna lovat att stötta en global fond med med 100 miljoner kronor.  Syfte är att säkra lokala mark- och naturresursrättigheter bland befolkningsgrupper i skogens närhet.

Föreningen Skogen anser att svenskt skogsbruk och svensk forskning har en viktig roll i den kunskapsspridning som behövs på många håll i världen:

Vi har ett skogsbruk som lagrar kol samtidigt som vi värnar den biologiska mångfalden.

Vi har också en långvarig tradition att genom bistånd jobba med markvård i länder med helt andra förutsättningar än våra egna.

Låt de goda effekterna av svenskt skogsbruk komma andra till nytta!

       

        Fakta New York Forest decklaration

s      Deklarationen har följande fokus;att minska den globala avskogningen, att restaurera de skogar som blivit utarmade ooch att arbeta för bra förvaltning av världens skogar och avsätta resurser för markrättigheter.

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • ”Slopa biotopregistrering vid avverkningsanmälan”

  Skogsstyrelsen vill sluta registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar. Det framgår av ett förslag som idag går ut på remiss.
 • Annons
 • Virkesupplägg, björk

  Ny fond investerar i Baltikum

  FINANS. Det är ont om skogs­fonder, konstaterade SKOGEN i ett temanummer om investeringar förra året. Men tidigare i somras börsnoterades svenskförvaltade Skogsfond Baltikum. 
 • ”Rangliga plantor blir fin skog med tiden”

  Kategorier: debatt, Peter Engblom
  SKOGENdebatt. Vi håller med skogsägarna om att levererade plantor inte var i fullgott skick,  men vi bedömer att de kommer att ge fin skog med tiden. Det skriver Peter Engblom från SCA Skog Norrplant i en replik.
 • Annons
 • Tv-spelskontroll styr skotare på distans

  Skogforsk utvecklar just nu en skotare som kan köras med fjärrstyrning. Som ett första steg styrs den på distans med en tv-spelskontroll.
 • Artificiell intelligens tar upp kampen mot barkborren

  Med hjälp av artificiell intelligens ska kartor tas fram som visar var risken för angrepp av granbarkborre är som störst. Kartorna kommer att finnas på Skogsstyrelsens webbplats i början av nästa år.
 • Annons