Fördubblade barkborreskador i år

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Arkivbild, angrepp av granbarkborre. Foto: Bo-Göran Backtröm, SKOGENbild.
Angreppen av barkborre är dubbelt så omfattande i södra Sverige som förra sommaren, visar Södras inventering.

I Götaland som helhet bedöms cirka 5 miljoner kubikmeter vara angripet. En fördubbling, jämfört med Skogsstyrelsens siffror för sommaren 2018.

Annons
Annons

Även på Södras medlemsmarker har skadeomfattningen blivit dubbelt så stor i år. 2,5 miljoner skogskubikmeter är angripet på medlemsfastigheterna, enligt Södras senaste inventering.

​– Det är de största skadorna i Södras verksamhetsområde sedan stormarna Gudrun och Per och nu krävs extraordinära åtgärder om nya skador ska begränsas. Alla skogliga aktörer måste ta sitt ansvar och inte minst förväntar vi oss stöd från myndigheter genom förenklingar av regelverk, samordning och stöd, säger Olof Hansson, affärsområdeschef Södra Skog, i ett pressmeddelande.

Fokus ligger nu på att ta ut det skadade virket från skogen, medan friska bestånd får vänta.

– Det är en kamp mot klockan för att hinna ta hand om så mycket som möjligt före utgången av fe​bruari nästa år. Lyckas vi inte kan skadeläget förvärras ytterligare, vilket leder till ännu större ekonomiska förluster för skogsägarna, säger Olof Hansson. 

Södra efterfrågar nu myndighetsåtgärder för att minska skogsskadorna. För ett effektivare virkesuttag bör fler vägar godkännas för tyngre fordon. Och, anser de, för att slippa spridning till frisk skog måste det bli  tillåtet att avverka angripen skog i skyddade områden.

Skador per hektar för respektive verksamhetsområde för Södras medlemsmarker:

Publicerad:
 • Byråkrati förvärrar rekryteringsproblem

  Skogsvårdsföretagen är beroende av utländsk personal men har mycket svårt att rekrytera. Situationen förvärras av valutanackdelar och segdragen byråkrati. 
 • Annons
 • Busas det i din skog?

  Har du råkat ut för problem med skador på nyplanterad skog efter skoterkörning? Kanske får du störande besök av andra fordon eller lösspringande hundar? Eller används skogen som dumpningsplats? Eller möts du av besökare som precis som du förstår att njuta av och vara rädd om skogen? Svara på Månadens fråga!
 • ”Förbjud högstubbar av gran”

  Kategorier: debatt, Björn Särnmark
  SKOGENdebatt. Hur kan Skogsstyrelsen kräva att det ska lämnas högstubbar på hyggen som blir rena yngelhärdarna för granbarkborre - har vi inte lärt av historien? Det undrar tidigare skogvaktaren Björn Särnmark i Värmland.
 • Annons
 • Lena Larsson

  Så minskar skogsbruket utsläppen

  Skogens roll i klimatarbetet är betydelsefull och branschen slår sig gärna för bröstet så att hjälte­glorian guppar. Men skogs­brukets verksamheter i sig sörplar bränsle och genererar utsläpp och det finns stort utrymme för förbättringar.
 • Visst hopp om minskade barkborreskador

  Kategorier: granbarkborre, skogsskador
  Under 2019 minskade förökningen av granbarkborre jämfört med 2018. Det ger visst hopp om att ökningstakten av barkborreskador avtar i sommar, enligt en studie från SLU.
 • Annons