Fördubblade barkborreskador i år

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Arkivbild, angrepp av granbarkborre. Foto: Bo-Göran Backtröm, SKOGENbild.
Angreppen av barkborre är dubbelt så omfattande i södra Sverige som förra sommaren, visar Södras inventering.

I Götaland som helhet bedöms cirka 5 miljoner kubikmeter vara angripet. En fördubbling, jämfört med Skogsstyrelsens siffror för sommaren 2018.

Annons
Annons

Även på Södras medlemsmarker har skadeomfattningen blivit dubbelt så stor i år. 2,5 miljoner skogskubikmeter är angripet på medlemsfastigheterna, enligt Södras senaste inventering.

​– Det är de största skadorna i Södras verksamhetsområde sedan stormarna Gudrun och Per och nu krävs extraordinära åtgärder om nya skador ska begränsas. Alla skogliga aktörer måste ta sitt ansvar och inte minst förväntar vi oss stöd från myndigheter genom förenklingar av regelverk, samordning och stöd, säger Olof Hansson, affärsområdeschef Södra Skog, i ett pressmeddelande.

Fokus ligger nu på att ta ut det skadade virket från skogen, medan friska bestånd får vänta.

– Det är en kamp mot klockan för att hinna ta hand om så mycket som möjligt före utgången av fe​bruari nästa år. Lyckas vi inte kan skadeläget förvärras ytterligare, vilket leder till ännu större ekonomiska förluster för skogsägarna, säger Olof Hansson. 

Södra efterfrågar nu myndighetsåtgärder för att minska skogsskadorna. För ett effektivare virkesuttag bör fler vägar godkännas för tyngre fordon. Och, anser de, för att slippa spridning till frisk skog måste det bli  tillåtet att avverka angripen skog i skyddade områden.

Skador per hektar för respektive verksamhetsområde för Södras medlemsmarker:

Publicerad:
 • Därför får de Föreningen Skogens priser

  Föreningen Skogens pristagare uppmärksammades på Forum för bioekonomi idag där de även fick motta gratulationer av Kung Carl XVI Gustaf. Här kan du läsa motiveringarna.
 • Annons
 • Trävaror lyfte Södras första kvartal

  Ökade priser på sågade trävaror gav Södras rörelseresultat för första kvartalet ett kraftigt uppsving.
 • Håll koll på lastbilens brandskydd

  Om en timmerbil drabbas av brand utan att ha rätt släckningsutrustning är det inte säkert att försäkringen gäller. Medvetenheten om detta, och brandskyddsnormer överhuvudtaget, varierar, enligt Dafo Vehicle som utvecklar släckningssystem.
 • Annons
 • "Hög tid ta itu med missuppfattningar om skog och klimat”

  SKOGENdebatt. Det finns  många missuppfattningar om skogen och klimatet. En fristående tankesmedja för skog skulle kunna nå ut med vad som behöver göras, skriver Reidar Persson
 • Virkesstudion #57 – Uppdatering med Magnus Thor

  Viktiga skogsägardatum samt kunskap från en stor skogsentreprenör sprids i det här avsnittet av Virkesstudion.
 • Annons