Fördel Lettland

12 november 2019 Byråkrati och små, otillgängliga fastigheter – utmaningarna är många, men fördelarna överväger, säger Magnus Hakeman som har arbetat med skog i Lettland i tio år.

Fördel Lettland

Magnus Hakemans företag KM Forestry förvaltar cirka 20 000 hektar skog i Lettlands östra delar. Han sköter arbetet på plats, det tycker han är en förutsättning för att allt ska ­fungera smidigt – inte minst kommunikationen med investerarna, ofta utländska.
Lettland har liksom Sverige en betydande Östersjökust och trädslagen är väl­bekanta. Ändå är skillnaderna slående, inte minst i fråga om markpriser. 

Andra skillnader kan kallas utmaningar. De är absolut inte oöverstigliga, men det gäller att ha koll på förutsättningarna, enligt Magnus Hakeman. Exempelvis är skogsinnehaven jämförelsevis små, ­splittrade och ofta otillgängliga.
– Gräs- och jordvägar är de vanligaste skogsvägarna. I kombination med ett platt landskap ofta utan berggrund får man ­jobba hårt för att undvika markskador.
Många av fastigheterna har inte skötts på 20 till 40 år.
– Generellt är lövinslagen stora och i de oskötta skogarna tar gärna gråalen över. Den har visserligen en marknad som brännved, men vi ställer om skogarna till högvärdesträd som björk, gran och tall. 

En skillnad gäller också vad som ska ­rapporteras till skogsmyndigheten enligt skogsvårdslagen. I Lettland ska skogs­brukaren rapportera snudd på allt.

Läs hela artikeln i SKOGEN 10/2019.
SKOGEN-numret finns att läsa digitalt – som prenumerant eller lösnummer

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb