”Förbjud högstubbar av gran”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Arkivbild, hygge efter stormen Gudrun.
SKOGENdebatt. Hur kan Skogsstyrelsen kräva att det ska lämnas högstubbar på hyggen som blir rena yngelhärdarna för granbarkborre - har vi inte lärt av historien? Det undrar tidigare skogvaktaren Björn Särnmark i Värmland.

Sverige är nog det enda land i Norden, Europa ja till och med i världen, som praktiserar skapandet av högstubbar vid slutavverkningar. Jag undrar: Är detta ett påfund från storskogsbruket för att försöka minska kritiken från allmänheten vid slutavverkningar?

Annons
Annons

Just nu står vi inför ett gigantiskt problem med barkborreangrepp i stora delar av Sverige. Att då skapa ytterligare yngelhärdar för barkborrar och vedborrar i form av högstubbar,  lämnade trädgrupper med grova granar, och felplanerade hyggeskanter är helt felaktigt. 

Dessutom stödjer, och i vissa fall kräver, Skogsstyrelsen att detta ska ske vid slutavverkning. Men i nästa andetag säger samma myndighet att enligt lagen får det maximalt finnas fem kubikmeter vindfällen eller insektsfarlig ved per hektar. Här står skogsägaren som en åsna mellan två hötappar!

Kunskapen om barkborrens härjningar på 70-80-talet verkar som bortblåst. Då förlorade svenskt skogsbruk hundratals miljoner kronor på barkborredödade granar och en gigantisk organisation och mycket arbete under flera år fick till slut stopp på barkborrens härjningar. Då skapades problemet med barkborren till stor del av ”dålig virkeshygien”. Nu ser det ut som att samma misstag skall upprepas.

Nu är det hög tid att på allvar ta tag i problemet! Här är några förslag från en som var med på 70-80-talet och bekämpade granbarkborren.

 • Förbjud högstubbar av gran.
 • Lämna aldrig grova granar på hygget vid slutavverkning.
 • Om trädgrupper lämnas ska det vara lövträd, bärande träd, döda gamla träd. Om levande barrträd lämnas får de inte vara grövre än 8-10 centimeter i brösthöjd.
 • Vid hyggesplanering: eftersträva att skapa stormfasta hyggeskanter.
 • Utbilda/informera skogsägare, maskinförare, virkesköpare, myndighetspersonal vikten av att rätt designa ett kalhygge.
 • Ingen lagring av insektsfarligt virke efter våra vägar. Insektangripen ved ska transporteras till industrin i rätt tid.
 • Genomför skadeinventering med hjälp av till exempel  drönare, eller helikopter.

 

BJÖRN SÄRNMARK,  Fredros Gård. 

Pensionerad skogvaktare som var med på 70-80-talet, skogsbrukare och turistföretagare.

 

 

 

 

Opinion
Publicerad:
 • Ringbarkad ek

  Utdragen död mångas bröd

  RINGBARKA. Död ved är ju bra för mångfalden, men en del död ved är ännu bättre än annan. Ringbarkade träd som torkar långsamt står längre innan de faller och gynnar många arter.
 • Annons
 • Jacob Edlund

  Matriser ska bort

  VIRKESMÄTNING. Metoden för uträkning av virkesvolymer via matris är inte tillräckligt bra. Nu ska matriserna bort, men det tar två år innan Biometrias nya regler blir ett krav på virkes­köparna.
 • Granbarkborreangripen skog

  Fyrdubblad premie och trixande

  Borre, brand och blåst ökar risken för skogs­skador – och vikten av bra försäkringsskydd. Möt skogs­ägarna som fick chockhöjd premie och bytte bolag, en annan som fick en faktura i stället för ersättning för stormskadorna samt ett försäkringsbolag som vill arbeta förebyggande.
 • Annons
 • Granvägg

  Goda granar och brunsås

  Kategorier: skogens mat, recept
  I temat Skogens mat kan du läsa om skoglig restaurangmat, maskinförarnas lunchlådor samt få en massa tips om goda granar och andra delikatesser.
 • Så förändras virkespriserna i ditt län

  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni. Virkesbörsens har sammanställt en lista som visar prisförändringarna län för län.
 • Annons