Förarbrist hotar

Bild för birgittasennerdal Written by birgittasennerdal On the
ARBETSMARKNAD. 40 procent av storskogsbrukets maskinförare går i pension inom tio år. För att det inte ska påverka industrin krävs kreativa insatser, enligt Skogforsk. 

Bristen på maskinförare inom skogsbruket har varit ett samtalsämne under flera år. Rolf Björheden som är forskare på Skogforsk tyckte dock att det saknades undersökningar som visade hur det verkligen ser ut. Han bestämde sig för att ta fram fakta genom att fråga anställda förare hos Sveaskog, ­Södra, SCA, Holmen samt ett stort antal entreprenad­företag anslutna till Skogs­entreprenörerna. 

Annons
Annons

Rolf BjörhedenRolf BjörhedenResultatet visar att rekryteringen till yrket är ganska bra, men att många lämnar yrket när de är i 30-årsåldern. Vidare visar studien att 40 procent av förarna inom storskogs­bruket uppnår 65 års ålder inom en tioårsperiod.
– Jag tycker att undersökningen visar att det är ett verkligt problem, säger Rolf Björheden.
Han har inte ställt några frågor om varför maskinförare i 30-årsåldern lämnar yrket, men har själv några teorier.

Många avverkningsmaskiner körs i tvåskift, vilket betyder att föraren antingen börjar väldigt tidigt på morgonen eller slutar sent på kvällen.
– Det kan vara svårt att kombinera maskinföraryrket med dagens krav på familjeliv. Duktiga maskinförare kan också få jobb inom bygg­branschen, eftersom det byggs mycket just nu, säger han.
Endast 1,7 procent av studiens 1201 förare är kvinnor. Här tycker Rolf Björheden att det finns stor potential till förändring. Han tror att det inte bara handlar om högre lön för att göra yrket mer attraktivt, utan också att se över möjligheterna att ha mer flexibla arbetstider. 
Enligt Rolf Björheden krävs det helt enkelt nytänk och ­flera åtgärder om inte en allvarlig brist på kompetenta skogsmaskinförare ska uppstå under kommande decennium. Annars finns en uppenbar risk att virket inte kommer ut ur skogen.

Anette Waara som är chef för marknadsområde nord inom Sveaskog säger att på kort sikt ser inte bolaget några problem med att avverka det ­virke industrin behöver. Men på lång sikt kan det bli ett problem, påpekar hon, i takt med att urbaniseringen ökar.
Rolf Björheden tror att bristen på maskinförare i ­Sverige kan leda till en ökad andel utländsk arbetskraft. 
– En del av entreprenörerna kommer inte att vara lika duktiga i början och det finns också risk för kommunikationsproblem, men detta är givetvis övergående problem.

FAKTA / TVÅ PUCKLAR
• Skogforsks undersökning är initierad av Skogsbrukets tekniska samverkansgrupp (TSG).
• 1 201 personer ingår.
• Undersökningen visar att maskinförarkåren har två ålderspucklar, vid åldersgrupperna 25-35 år respektive 50-60 år. I ålders­spannet däremellan finns en svacka.

SKOGEN 1/2019

 

Publicerad:
Bild för birgittasennerdal
Birgitta Sennerdal
 • ”Var fjärde avverkning kan stoppas”

  Var fjärde avverkning i nordvästra Sverige riskerat att stoppas med Skogsstyrelsens nya metod för att inventera nyckelbiotoper, enligt LRF.
 • Annons
 • Skogsbruk i Laos

  Här byggs välfärd med hållbart skogsbruk

  BELÖNAD. I Laos får degraderad skogsmark nytt liv. Guldkvistbelönade jägmästaren Martin Forsén är vd för det svenska bolaget bakom idén, Burapha Agro-Forestry.
 • ”Skogsstyrelsens beslut nedgraderar nyckelbiotoperna”

  DEBATT. Det fanns en gång en tid då bevarandet av nyckelbiotoper, våra allra mest skyddsvärda skogar, var något att vara stolt över i det svenska skogsbruket  Idag har nyckelbiotoperna istället blivit ett skällsord och ett politiskt slagträ. Men det finns en oprövad väg framåt, skriver flera företrädare för naturvårdsorganisationer.
 • Annons
 • Nya kriterier för nyckelbiotoper i nordväst

  Skogsstyrelsen har beslutat att det ska ställas högre krav än tidigare för att ett skogsområde ska klassas som nyckelbiotop i nordvästra Sverige.
 • Virkesstudion betraktar Skogselmia

  Nu finns ett nytt avsnitt av tv-programmet Virkesstudion på webben. 
 • Annons