Förarbrist hotar

Bild för birgittasennerdal Written by birgittasennerdal On the
ARBETSMARKNAD. 40 procent av storskogsbrukets maskinförare går i pension inom tio år. För att det inte ska påverka industrin krävs kreativa insatser, enligt Skogforsk. 

Bristen på maskinförare inom skogsbruket har varit ett samtalsämne under flera år. Rolf Björheden som är forskare på Skogforsk tyckte dock att det saknades undersökningar som visade hur det verkligen ser ut. Han bestämde sig för att ta fram fakta genom att fråga anställda förare hos Sveaskog, ­Södra, SCA, Holmen samt ett stort antal entreprenad­företag anslutna till Skogs­entreprenörerna. 

Annons
Annons

Rolf BjörhedenRolf BjörhedenResultatet visar att rekryteringen till yrket är ganska bra, men att många lämnar yrket när de är i 30-årsåldern. Vidare visar studien att 40 procent av förarna inom storskogs­bruket uppnår 65 års ålder inom en tioårsperiod.
– Jag tycker att undersökningen visar att det är ett verkligt problem, säger Rolf Björheden.
Han har inte ställt några frågor om varför maskinförare i 30-årsåldern lämnar yrket, men har själv några teorier.

Många avverkningsmaskiner körs i tvåskift, vilket betyder att föraren antingen börjar väldigt tidigt på morgonen eller slutar sent på kvällen.
– Det kan vara svårt att kombinera maskinföraryrket med dagens krav på familjeliv. Duktiga maskinförare kan också få jobb inom bygg­branschen, eftersom det byggs mycket just nu, säger han.
Endast 1,7 procent av studiens 1201 förare är kvinnor. Här tycker Rolf Björheden att det finns stor potential till förändring. Han tror att det inte bara handlar om högre lön för att göra yrket mer attraktivt, utan också att se över möjligheterna att ha mer flexibla arbetstider. 
Enligt Rolf Björheden krävs det helt enkelt nytänk och ­flera åtgärder om inte en allvarlig brist på kompetenta skogsmaskinförare ska uppstå under kommande decennium. Annars finns en uppenbar risk att virket inte kommer ut ur skogen.

Anette Waara som är chef för marknadsområde nord inom Sveaskog säger att på kort sikt ser inte bolaget några problem med att avverka det ­virke industrin behöver. Men på lång sikt kan det bli ett problem, påpekar hon, i takt med att urbaniseringen ökar.
Rolf Björheden tror att bristen på maskinförare i ­Sverige kan leda till en ökad andel utländsk arbetskraft. 
– En del av entreprenörerna kommer inte att vara lika duktiga i början och det finns också risk för kommunikationsproblem, men detta är givetvis övergående problem.

FAKTA / TVÅ PUCKLAR
• Skogforsks undersökning är initierad av Skogsbrukets tekniska samverkansgrupp (TSG).
• 1 201 personer ingår.
• Undersökningen visar att maskinförarkåren har två ålderspucklar, vid åldersgrupperna 25-35 år respektive 50-60 år. I ålders­spannet däremellan finns en svacka.

SKOGEN 1/2019

 

Publicerad:
Bild för birgittasennerdal
Birgitta Sennerdal
 • Skogssektorn vill utveckla skonsam maskin

  Skogssektorn går samman för att utveckla en skogsmaskin som ger mindre markpåverkan och kan köras större delar av året.
 • Annons
 • Gödslad gran växer dubbelt så snabbt

  Genom att gödsla ung granskog kan tillväxten fördubblas. Det gäller, lite förvånande, även landets norra delar, visar ny forskning.
 • Inger Sandström

  Inger vet hur kultur ska vårdas

  SILVERKVIST. Inger Sandström har sitt främsta fritidsintresse som yrke. Hon är arkeolog som bland annat ger råd om kulturlämningar i skogslandskapet.
 • Annons
 • 11 000 skador efter Alfrida

  Stormen Alfrida den 2 januari  orsakade 11 000 skador i Sverige. Cirka 266 miljoner kronor kommer att betalas ut av försäkringsbolagen, enligt statistik från Svensk Försäkring.
 • Rådig timmerbilsförare räddade tvååring

  När timmerbilen inte gick att stanna styrde han över den tvååriga flickan som klarade sig utan skador. Nu prisas föraren för sin insats.
 • Annons