Förändra svenskt skogsbruk

6 november 2007 WWF uppmanar den svenska regeringen att satsa på bättre lagtillämpning och utveckla ett mer varierat skogsbruk.

Förändra svenskt skogsbruk

– Regeringarna i Europa har ett stort ansvar att agera när trycket på världens skogar ökar. Sverige har möjlighet att bli ett föredöme och visa att man tar internationella åtaganden på allvar, säger Per Larsson, skogshandläggare på WWF.

WWF vill se en en satsning på områden där man menar att det finns uppenbara problem. I Sverige handlar det om bättre naturhänsyn och bättre lagtillämpning. WWF kräver också ett mer varierat skogsbruk som gör skogen mer
motståndskraftig mot klimatförändringar.

Text: Erik Viklund erik@skogen.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb