Föräldrarna påverkar granens kottproduktion

3 augusti 2023 Föräldrarnas härkomst har betydelse för granens blomning och kottmängd enligt en studie från Skogforsk.

Föräldrarna påverkar granens kottproduktion
Honblomman har nyligen blivit kotte. Foto: LE Carlsson, SKOGENbild-Azote Library.

Granens kottproduktion varierar beroende på var i landet trädet står. Men även föräldragranarnas härkomst och föregående sommars väderlek spelar in, uppger forskarna.

Inventeringar av 11 000 träd på sex fältlokaler visade stor variation i blomningen. På undersökta lokaler i Blekinge och Småland var den exempelvis nära noll medan inventeringar i Västergötland och Östergötland visade fem procent. Det står i kontrast till lokalen Lugnet i Uppland där hela 60 procent av granarna bar kottar.

Det visade sig att granar med tidig skottskjutning i större omfattning hade satt kottar än träd med sen skottskjutning. 

”På fältlokalen Lugnet var det också tydliga skillnader i förekomsten av kottar mellan olika proveniensgrupper. För östliga provenienser med generellt senare skottskjutning hade ungefär hälften av träden kottar medan cirka 60–70 procent av träden hade kottar i svenska proveniensgrupper med tidigare skottskjutning”, skriver Skogforsk i sin studie.

Väderleken vid tidpunkten för bildandet av  granens blomanlag tycks också ha betydelse. Om juli är varm och torr kommer granen sannolikt och blomma och få mer kottar nästkommande sommar. Om värmen däremot kommer i juni men slår om till kyla i juli kommer bara de granar som skjuter skott tidigt ha rätt tajming för att bygga på blomanlagen till nästa sommar.

Studien genomfördes primärt för att följa upp hur den varma sommaren 2018, med torkstressade träd och barkborreangrepp, påverkat tillväxtutvecklingen.

Inventeringarna tre växtsäsonger senare visar att träden återhämtat sig bra. Samtidigt kontrollerades även om de gav kottar och då upptäcktes alltså att de träd som satt flest kottar också hade tidigt skottskjutning.

Till fördjupning

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb