Förädling kan minska torkstress

Bild för Anders Danielsson Written by Anders Danielsson On the
Sprucken granstam
Spricka i en tjugoårig gran i Småland, 2017. Foto: Bo Karlsson/Skogforsk
SKADOR. Skogforsk har funnit samband mellan tunna cell­väggar i veden hos unga granar och spruckna stammar vid extrem torka.

Granar från både Sverige och Norge har jämförts och en slutsats är att ”cellväggstjockleken är den främsta orsaken till att celler i veden kollapsat och i vissa fall resulterat i synliga torksprickor”, skriver Skogforsk på sin sajt.

Annons
Annons

”I färsk splintved från träd med tunn cellvägg och oregelbunden ligninfördelning i cellväggen kunde ljusa band ses. Dessa band skulle kunna användas för att identifiera träd med anlag för torkstress”, skriver man vidare.

Förutom skador på växande granar innebär enligt Skogforsk de tunna cellväggarna även större risk för sprickbildning i torkningsprocessen vid sågverken.

I ett varmare klimat med risk för fler och kanske längre tork­perioder skulle risken för torkstress och i förlängningen sprickskador kunna öka, men 

det kan också finnas sätt att förebygga. Ett sätt är genom förädling. Eftersom tjockleken på cellväggarna är starkt genetiskt styrd kan man försöka gynna den egenskapen vid förädling av plantmaterial. Dessutom har tjockleken på cellväggarna ett starkt samband med vedens densitet, så träd med låg densitet bör tas bort vid förädling.

Även ståndort kan påverka riskerna. Skogforsk skriver: ”I södra Sverige har mycket gran planterats på marker där tall vore det rätta trädslaget. Dessa bestånd löper sannolikt en ökad risk för att drabbas av torkstress och stamsprickor i framtiden.” 

SKOGEN 8/2018

 

Publicerad:
Bild för Anders Danielsson
Anders Danielsson
Redaktionssekreterare
 • Stormöte om granbarkborren

  Skogsstyrelsen bjuder in skogsägare och andra berörda till granbarkborrekonferens i Linköping den 26 februari.
 • Annons
 • Per-Axel Björkman

  Knäpp med mobilen - och gör utbon nöjd

  Kategorier: Sista ordet, Skogsägare, Utbo
  Vi är många skogsägare som bor långt från vår skog. För oss vore det en stor hjälp om skogsbolagen lät dokumentera slutfört uppdrag genom att bara knäppa några bilder med mobilen och bifoga till slutredovisningen, säger skogsägaren Per-Axel Björkman i Sista ordet.
 • ”Upptäck röjning!”

  PRISTAGARE. Hälsingeföretaget Jolo sprider kunskap och inspiration om skogsvårds­branschen. För det har de fått Föreningen Skogens Silverkvist. 
 • Annons
 • Så ska tillväxten öka med 20 procent

  Genom 88 åtgärder för en ökad hållbar skogsproduktion kan tillväxten i skogen öka med 20 procent fram till 2050 och därmed bidra till ett fossilfritt samhälle, enligt en rapport.
 • Silverkvisten

  Entreprenörer fick kvistar

  PRISADE. Nya Silverkvistar delades även ut i samband med Skogentreprenörerna SE:s årsmöte.
 • Annons