Förädling gör tallen mer klimattålig

11 december 2018 När klimatet blir varmare drabbas de svenska tallplantorna av mer frostskador. Men genom att förädla tallar som är anpassade till det nya klimatet minskar risken.

Förädling gör tallen mer klimattålig

Det stundar tuffare tider för de svenska tallplantor I ett varmare klimat startar tallens tillväxt tidigare på våren. Det innebär paradoxalt nog att risken för frostskador på knoppar och skott ökar, eftersom nätterna då fortfarande är långa och risken för nattfrost hög.

I samarbete med den ryska Vetenskapsakademin har Skogforsk nu visat att problemet kan minskas med skogsträdsförädling. Både skottskjutning och tillväxtavslutning visade sig i studien ha en mycket hög genetisk arvbarhet.

– Så genom att välja ut avelsträd som ger avkommor med senare skottskjutning kan vi producera tallar som är bättre rustade för att möta klimatförändringen, konstaterar professor Bengt Andersson Gull vid Skogforsk  i ett pressmeddelande.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb