För få manliga chefer i skogsnäringen?

26 februari 2009 Industrin är inte speciellt jämställd, det är för få killar på chefsposter! Det säger Olle Högberg med ett leende. I samverkan med tidigare Jämo, Claes Borgström, har han tagit fram ett verktyg för att mäta hur jämställdheten ser ut i företagen.

”För få killar” är faktiskt det resultat man får om man använder ett av de nio nyckeltalen som jämställdhetsindexet Jämix bygger på och som mäter hur stor möjligheten är att bli chef. Här ställs andelen chefer av ett kön i relation till hur många som är anställda av samma kön. För att få måltalet ett krävs att det är lika stor andel chefer som andel anställda.

– Det illustrerar hur svår det egentligen är att mäta hur jämställt ett företag är, fortsätter Olle som är docent i företagsekonomi vid Stockholms universitet och forskare för Institutet för kommunal ekonomi. SKOGEN pratar med honom två månader innan han medverkar i Föreningen Skogen seminarium på Skogsnäringsveckan den 21 april.

En snabb överslagsräkning för skogsakademiker med hjälp av Naturvetarförbundets siffror: Nja skogsbruket ser nog inte ut som resten av industrin. Av naturvetarnas medlemmar som arbetar inom skogsbolagen, skogsägareföreningarna och Sveaskog ligger den genomsnittliga andelen mellanchefer och högre chefer som är kvinnor på försiktiga 8 procent medan antalet anställda kvinnor är uppe i 17 procent. (Bara medlemmar inom naturvetareförbundet, drygt 300 personer är inräknade).

Ett annat av de nio nyckeltalen är att det i ledningsgrupperna bör vara en könsfördelning mellan 40 och 60 procent. Inget av könen ska alltså aldrig ligga under 40 procent.

När SKOGEN tittar på företagens hemsidor ser vi att Sveaskog och Skogsstyrelsen har runt 40 procent kvinnor i ledningsgruppen. Skogsbolagen och skogsägarföreningarna ligger på ett spann mellan 0 och 30 procent.

– Det finns oändligt många ingångar att diskutera jämställdhet, säger Olle Högberg. Men med Jämix finns det ett verktyg där vi kan mäta och få fram siffror. På så sätt går det att jämföra olika företag eller avdelningar med varandra. Det var just den möjligheten Jämo ville ge företagen när vi tog fram Jämix för att underlätta deras arbete med jämställdhetsplanen.

Vill du också få tips och diskutera frågorna på Skogsnäringsveckan 2009? Anmäla dig innan den 17 mars! Entrén är fri för medlemmar i Föreningen Skogen.

Läs mer om Jämix»

Här kan du läsa mer om seminariet och anmäla dig till Skogsnäringsveckan»

Text: Liselott Eriksson info@skogen.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Tomas Frisk är ny chef för skog på WWF
SkogenJobb