Fokusera på gallring

3 mars 2011 Avverkningstips till skogsägare. Efter en mycket aktiv höst på virkesmarknaden är det nu lite lugnare i skogen. Danske Banks råd i senaste nyhetsbrevet är att nu fokusera mer på gallring.

Mycket snö och stora lager hos många aktörer är några av orsakerna till att produktionen minskat i skogarna. pressen på timmerpriserna tros fortsätta och att kronkursen kommer att avgöra massavedspriserna.

Rådet som ges till landets alla skogsägare är genomgående att passa på att gallra. När det gäller slutavverkningar så skiljer det sig en aning. Men det generella rådet är att avvakta med talldominanta bestånd om man måste avverka.

Läs avverkningstipsen i sin helhet och ladda ner hela nyhetsbrevet här»

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb