FN sätter plus och minus för bioenergi

11 maj 2007 Noggrann bedömning behövs innan FN ger helt godkänt för bioenergi.

FN sätter plus och  minus för bioenergi

Den snabbt växande industrin med bioenergi erbjuder
många möjligheter men innebär också ett behov av att väga fördelar mot risker, framhåller FN i sin hittills mest omfattande genomgång av den framväxande marknaden för bioenergi och dess troliga effekter.

”De ekonomiska, miljömässiga och sociala effekterna av bioenergiutveckling
måste noga bedömas innan beslut fattas kring om och hur snabbt industrin
skall utvecklas, och vilka teknologier, handlingsprogram och
investeringsstrategier som skall följas”, understryker rapporten.

Läs mer»

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Cecilia Ullman är Moelven Byggmoduls första hållbarhetschef
SkogenJobb