Flera miljoner till skötselforskning

29 mars Skogforsk får miljonbelopp till forskning om bland annat törskateangrepp, björk och markkol.

Flera miljoner till skötselforskning Foto: Bengt Ek.
Forskning om törskateinventering har beviljats medel.

Dessutom fortsätter projektet Framtidens skogsskötsel i södra Sverige, FRAS, tillsammans med SLU och Linnéuniversitetet.

Det är totalt sju nya projekt om skogsskötsel som nyligen beviljades forskningsanslag på drygt 5,6 miljoner kronor från fyra olika finansiärer.

– Det är glädjande att vi har beviljats medel för så många projektansökningar. Det visar att vår forskning är relevant och att den står sig väl i konkurrensen vad gäller vetenskaplighet och nytta för skogsbruket”, säger Erik Ling, programchef för skogsskötsel på Skogforsk, i ett pressmeddelande.

Cirka en tredjedel av Skogforsks finansiering kommer från externa forskningsfinasiärer där pengar söks i konkurrens med andra.

Läs mer hos Skogforsk

Titlar på projekt som beviljats anslag:

 • Anslag har beviljats till projekt med följande titlar:
 • Hyggesfritt skogsbruk – här kan det funka
 • Törskateinventering i medelålders till äldre skog på bolagsmark
 • Hur påverkar markberedning kol- och kväveförråd i mark och biomassa efter 15-20 år?  
  Hur ska björk planteras på skogsmark?
  Mängden glas- och vårtbjörk i den svenska ungskogen och trender de senaste 40 åren
 • Planteringstidpunktens betydelse för etablering, tillväxtstörningar och gödslingseffekter hos tallplantor
 • Grenålder och skadefrekvens för törskate – finns det ett samband? 
  FRAS II, Framtidens skogsskötsel i Södra Sverige 2

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb