Fler tror på stigande virkespriser

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Bengt Ek.
Fler skogsägare tror på stigande priser för såväl timmer som massaved, enligt Skogsbarometern. Men äganderätten utgör ett orosmoln.

Andelen skogsägare som tror på en positiv prisutveckling för timmer har stigit till 55 procent från förra årets 44 procent, uppger den årliga undersökningen. Även synen på massavedspriser är mer optimistisk. Nu tror 39 procent på stigande priser för massaved jämfört med 27 procent förra året. 

Annons
Annons

Precis som de senaste åren tror sju av tio tillfrågade skogsägare på stigande skogsmarkspris. 
Däremot anser något färre skogsägare, 57 procent jämfört med 64 procent i fjol, att det är lönsamt att investera i skog. Skogsägarnas förväntningar är särskilt intressanta eftersom de är de vanligaste köparna av skogsfastigheter påpekar Skogsbarometern.
Känslan av att äga skog samt rekreationsvärden fortsätter att ha stor betydelse. Sex av tio svarar att de, utöver virkesproduktion, kommer att använda skogen till rekreation och jakt i framtiden. 
 
SKOGSÄGARE - EN BROKIG SKARA
Men svaren skiljer sig mellan olika skogsägargrupper. De mjuka värdena minskar i betydelse ju större brukningsenhet man äger. Inte så förvånande är de skogsägare som har huvuddelen av sin inkomst från skogs- eller jordbruk mer intresserad av de så kallade hårda värdena. Som hårda värden klassas god långsiktig investering och löpande avkastning. Det här är faktorer som även intresserar unga skogsägare mer än äldre. Någon skillnad mellan utbor och dem som bor nära sin fastighet går dock inte att utläsa.
Det som generellt oroar skogsägare allra mest är äganderätten. Och allt fler oroas av klimatet: från 15 procent förra året till 24 procent i år.
Den heta debatten om EU:s taxonomi tycks inte ha gjort något större avtryck. Detta trots att den är tänkt att börja användas nästa år. Åtta av tio tillfrågade skogsägare har inte satt sig in i vad taxonomin innebär.
 
Skogsbarometern är en årlig undersökning som utförs av Kantar Sifo på uppdrag av Swedbank, Sparbankerna och Ludvig & Co. Syftet är att belysa de privata skogsägarnas syn på marknad samt deras förväntningar på konjunkturen.
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Så bekämpas barkborre i reservat

  I en ny rapport sammanfattar landets länsstyrelser vilka åtgärder de gjort för att bekämpa granbarkborren i naturreservat.
 • Annons
 • Jämställdhetsansvar halkar runt på SLU

  Kategorier: jämställdhetsarbete, SLU
  En ny studie från SLU visar att ansvaret för jämställdhetsarbete halkar runt i organisationen. Här finns en utbredd förväntan på att andra ska ta ansvar.
 • Reservatsbildning – här är råden

  Frågor om naturreservat tillhör de vanligaste hos Norra Skog. På sin webb listar föreningen vad markägaren bör tänka på.
 • Annons
 • Tips vid oväntade intäkter

  Oväntade intäkter är inte alltid goda nyheter. SKOGEN har frågat en skatteexpert hur man kan hantera oplanerade förtida avverkningar.
 • Mer pengar till regionala skogsstrategier

  Landets 21 län får dela på ett extra anslag på 2,5 miljoner kronor för att arbeta med regionala skogsstrategier.
 • Annons