Liten avverkningsökning ger många trähus

2 januari Att ersätta betong med träregelstomme vid byggande av flerfamiljshus skulle gynna klimatet. Och det kan göras utan att skogsavverkningarna behöver öka nämnvärt, visar en ny studie.

Liten avverkningsökning ger många trähus
Med rätt träbyggsystem och minskad boyta skulle fler flerfamiljshus kunna byggas utan avsevärda avverkningsökningar. Foto: Le Carlsson, SKOGENbild - Azote Library.

I studien, ledd av Maximilian Schulte från SLU, har forskarna undersökt vad som skulle hända om det virke som behövs för alla nya flerfamiljshus enbart skulle komma från svensk skog. 

– Beroende på vilket trästomsystem vi väljer för att ersätta betong i framtida flerfamiljshus skulle avverkningsnivån behöva öka med endast 0,7–1,6 procent per år jämfört med den genomsnittliga årliga avverkningsvolymen för sågtimmer i Sverige under perioden 2016–2020, säger han i ett pressmeddelande från SLU.

En förutsättning är att träregelstomme väljs. Det är mer materialsnålt än korslimmat trä, uppger forskarna i studien. Överhuvudtaget har mängden material som används vid bostadsbyggande stor betydelse för klimatnyttan, påpekar han.

Det är viktigt att att den framtida bostadsytan förblir densamma eller, allra helst, minskar. I dag är den genomsnittliga bostadsytan 57 kvadratmeter. Men både globalt och i Sverige är trenden allt större bostäder.

Fortsätter denna trend, kombinerat med ökad användning av korslimmad trästomme i flerfamiljshus, skulle klimatfördelen med att ersätta betong med trä försvinna, påpekar forskarna.

– Användning av korslimmat trä i flerfamiljshus kan leda till en större förlust av gammal skog i Sverige, eftersom det krävs mer trä per kvadratmeter bostadsyta jämfört med det lättare regelstomsystem som används idag. Det finns däremot andra fördelar med korslimmat trä. Framför allt går det att bygga högre byggnader, vilket kan minska markanvändningen och göra det möjligt att behålla mer gröna ytor, säger Maximilian Schulte.

Beräkningarna har gjorts med systemet Heureka baserat på  Boverkets och SCB:s prognoser för bostadsbehovet. Det uppges vara 46 000 bostäder per år från nu till 2030 och 57 000 per år från 2030 till 2070

Till den vetenskapliga artikeln i Journal of Cleaner Production.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb